Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

czwartek, 16 czerwiec 2016 09:28

Praca dla opiekunki osób starszych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku poszukuje opiekunki do osób starszych. Praca polega na  świadczeniu usług opiekuńczych u osób w podeszłym wieku, potrzebujących wsparcia w życiu codziennym w zakresie opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, podawaniu leków, utrzymaniu czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez podopiecznego, pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, zapewnieniu w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

Oczekujemy zgłoszeń od osób niekaranych, uczciwych, sumiennych i dyspozycyjnych. Mile widziane doświadczenie w podobnej pracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem  telefonu (22)780 46 59 w.27

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w ramach współpracy z Funduszem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej realizuje projekt "Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Działania te obejmują zasiegiem obszar województwa mazowieckiego.

Warsztaty są skierowane do wszystkich osób zapewniających opiekę domową niesamodzielnym czy przewlekle chorym bliskim w podeszłym wieku. Zaproszenie jest jednak w szczególności do "początkujacych" opiekunów, którzy - dzięki praktycznym wskazówkom - mogą już od pierwszych dni sprawowania opieki stosować techniki i sposoby, które im to ułatwią.

środa, 08 czerwiec 2016 14:38

Informacja o wyborze partnera/partnerów

Informacja o wyborze partnera/partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego