Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

 

znaki_strona_www.png

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
w Gminie Wiązowna


W 2022 roku Gmina Wiązowna realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów wymagających wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 zwraca szczególna uwagę na sytuację i codzienne problemy opiekunów osób z niepełnosprawnością, daje im możliwość dostrzeżenia własnych potrzeb i realizowania się w innych rolach społecznych.
W Gminie Wiązowna z tego rodzaju wsparcia korzysta 6 opiekunów osób z niepełnosprawnością. Mogą oni przeznaczyć czas na wypoczynek i regenerację oraz załatwienie niezbędnych spraw.


Realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 na terenie Gminy Wiązowna koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku. Usługę opieki wytchnieniowej świadczą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, dzięki którym opiekunowie zostają odciążeni a osoby z niepełnosprawnością mają zapewniona fachową opiekę. Opieka wytchnieniowa jest usługą bezpłatną, warunkiem jej przyznania jest w przypadku osób dorosłych orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 202
Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 58 752 zł
całkowita wartość zadania – 58 752 zł

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego