Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne w CUS Gminy Wiazowna:

Osoby uzależnione i współuzależnione.

1. Zapraszamy do kontaktu z psycholgiem, który przyjmuje w każdą środę w  Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25) w godzinach 18.00 – 20.00 zajęcia grupowe (sala nr 14 I piętro), a w godzinach              17.00 - 18.00 porady indywidualne (sala nr 16 I piętro). Psycholog prowadzi konsultacje terapeutyczne osób uzależnionych od substancji zmieniających świadomość oraz od czynności, takich jak zakupy (zakupoholizm),praca (pracoholizm),granie w karty, gry komputerowe (hazard), sprzątanie czy też korzystanie z telefonu komórkowego i internetu.
Psycholog prowadzi również konsultacje dla bliskich osób uzależnionych.Spotkania odbywają się po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu ze specjalistą, za pośrednictwem pracowników socjalnych (22 780 46 59) lub koordynatórów usług społecznych (607 390 961).

2. Zapraszamy we wtorki w godz. 16.00-18.00 do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w budynku Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelskiej 59, Wiązowna), w którym w pokoju nr 1 przyjmuje specjalista ds. uzależnień.

Osoby będące w sytuacji kryzysowej.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem usług spoełcznych, który umówi Państwa na spotkanie z psychologiem, przyjmującym w piątki w godzinach od 08.00 do 11.00 w CUS Gminy Wiązowna (sala nr 16 I piętro).
(Usługa finansowana w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.)

Dzieci będące w sytuacji kryzysowej.

Zapraszamy do kontaktu z koordytorem usług spoełcznych, który umówi Państwa dzieci na spotkanie z psychologiem, przyjmujacym w piątki w godzinach od 15.00 do 17.00 w CUS Gminy Wiązowna (sala nr 16 I piętro).
(Usługa finansowana w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.)

Osoby doznające przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do kontaktu poprzez pracownika socjalnego z danego rejonu (http://cuswiazowna.pl/cus/pracownicy)lub  22 780 46 59 w. 33.

 

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego