Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Klub młodzieżowy

Jest usługa społeczna w polegająca na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego - Klubu Młodzieżowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)

W ramach tej usługi zapewniamy 15 miejsc w Klubie dla młodzieży w wieku 12-15 lat, zamieszkującej na terenie gminy Wiązowna.

- W ramach działalności Klubu dzieci otrzymają wsparcie w sytuacjach kryzysowych, pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną.
- Odbywać się będą zajęcia: rozwijające zainteresowania, sportowe, kulturalne, plastyczne, informatyczne, a także działania profilaktyczne, środowiskowe i edukacyjne.
- Planowane są wycieczki i imprezy okolicznościowe.
- Zapewniamy opiekę wychowawcy, transport, posiłki i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.
- Oferujemy również wsparcie dla rodziców w formie spotkań z psychologiem i socjoterapeutą.

Usługa ta będzie realizowana do 30 czerwca 2023 r. Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie, w godzinach popołudniowych tj. wtorek i czwartek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i nauki.

 

Tryb kwalifikacji: należy złożyć komplet dokumentów (wniosek,formularz zgłoszeniowy plus oświadczenia.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 607 390 961. Zostaną Państwo poinformowani jak ubiegać się o udział oraz jakie są terminy.

 

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego