Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

01 znak podstawowy kolor biale tlo

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
w Gminie Wiązowna


Gmina Wiązowna, kolejny już rok, realizuje program „Opieka wytchnieniowa”, 
który jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów wymagających wsparcia w postaci doraźnej,
czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych
poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Program zwraca szczególną uwagę na sytuację i codzienne problemy
opiekunów osób z niepełnosprawnością, daje im możliwość dostrzeżenia
własnych potrzeb i realizowania się w innych rolach społecznych.


Realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, na terenie Gminy Wiązowna,
koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku.
Usługę opieki wytchnieniowej świadczą osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i umiejętności, dzięki którym opiekunowie zostają odciążeni,
a osoby z niepełnosprawnością mają zapewniona fachową opiekę.

Opieka wytchnieniowa jest usługą bezpłatną, warunkiem jej przyznania jest 
w przypadku osób dorosłych orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 zapraszamy do kontaktu
z Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna Radiówek 25
tel. 22 780 46 59 wew. 38 lub 607 390 426

Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
jest finansowany 
ze środków Funduszu Solidarnościowego.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego