Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
tel:22 610 45 81,
e-mail:
Dyr. Anna Świderska

Środowiskowy Dom Samopomocy Radiówku jest jednostką budżetową Gminy Wiązowna. Powstał w ramach programu psychiatrii środowiskowej na terenie gminy Wiązowna w marcu 2010 roku. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób powyżej 18 roku życia, które doświadczyły choroby psychicznej. Ośrodek przeznaczony jest dla 25 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Radiówku k/Warszawy, w uroczej i spokojnej okolicy otoczonej pięknym lasem. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 16.00.

Działania ośrodka ukierunkowane są na rozwój umiejętności społecznych, wzrost kompetencji zadaniowych umożliwiających powrót do pełnionych ról społecznych w życiu rodzinnym i w pracy jak również rozwijanie zainteresowań i pasji, pokonywanie własnych barier, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz pewności siebie.


Nad realizacją zadań czuwa Zespół Wpierająco-Aktywizujący, składający się z doświadczonych w pracy z osobami chorującymi psychicznie Psychologów i Terapeutów.

W ramach zajęć oferujemy:

 • Terapię grupową i indywidualną
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Muzykoterapię
 • Socjoterapię
 • Psychodramę
 • Psychoedukację
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Treningi umiejętności praktycznych
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia popularno- naukowe
 • Filmoterapię
 • Wspólne wyjścia i wyjazdy

Uczestnicy z terenu gminy Wiązowna i miasta Sulejówek maja zapewniony dowóz na zajęcia.

Zasady przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radiówku:

 • Przyjęcia odbywają się w oparciu o konsultacje psychologiczne.
 • Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się,
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS.
 • Skierowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego