Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Wiązowna

ul. Napoleońska 53A, 05-408 Glinianka
tel: 607 705 805
e-mail:
Dyr. Anna Świderska

Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Wiązowna jest jednostką budżetową Gminy Wiązowna. Powstał w ramach programu psychiatrii środowiskowej na terenie gminy Wiązowna w marcu 2010 roku. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób powyżej 18 roku życia, które doświadczyły choroby psychicznej. Ośrodek przeznaczony jest dla 25 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Wiązowna mieści się w Gliniance k/Warszawy, w uroczej i spokojnej okolicy otoczonej pięknym lasem. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 16.00.

Działania ośrodka ukierunkowane są na rozwój umiejętności społecznych, wzrost kompetencji zadaniowych umożliwiających powrót do pełnionych ról społecznych w życiu rodzinnym i w pracy jak również rozwijanie zainteresowań i pasji, pokonywanie własnych barier, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz pewności siebie.


Nad realizacją zadań czuwa Zespół Wpierająco-Aktywizujący, składający się z doświadczonych w pracy z osobami chorującymi psychicznie Psychologów i Terapeutów.

W ramach zajęć oferujemy:

 • Terapię grupową i indywidualną
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Muzykoterapię
 • Socjoterapię
 • Psychodramę
 • Psychoedukację
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Treningi umiejętności praktycznych
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia popularno- naukowe
 • Filmoterapię
 • Wspólne wyjścia i wyjazdy

Uczestnicy z terenu gminy Wiązowna i miasta Sulejówek maja zapewniony dowóz na zajęcia.

Zasady przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Wiązowna:

 • Przyjęcia odbywają się w oparciu o konsultacje psychologiczne.
 • Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się,
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS.
 • Skierowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego