Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

MCK-strefa warsztatów

Usługa społeczna polegająca na prowadzeniu Młodzieżowego Centrum Kompetencji w formie zajęć klubowych dla młodzieży w wieku 16 – 20 lat, zamieszkującej na terenie Gminy Wiązowna. Celem tej usługi jest rozwój umiejętności społecznych młodych osób, planowanie rozwoju osobistego, poznawanie mocnych stron oraz rozwijanie swoich hobby i umiejętności dokonywania wyborów, rozpoznawania i zaspakajania potrzeb.
W ramach realizacji usługi, w czasie trwania każdego cyklu realizujemy:

1. Dwa razy w miesiącu spotkania z wychowawcą trwające 4 godziny zegarowe.
2. Trzy spotkania trwające 5 godzin zegarowych, których przebieg zaplanuje młodzież pod opieką wychowawcy.
3. Jedno 5 godzinne wydarzenie, którego pomysłodawcą i wykonawcą będą uczestnicy MCK.
4. Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności, zgodne z zapotrzebowaniem i zainteresowaniami uczestników MCK. Każdy z uczestników po uprzednim ustaleniu z wychowawcą i dokonaniu wyboru, będzie mógł wziąć udział w szkoleniu lub kursie. Tematyka, forma i miejsce zostaną ustalone z uczestnikami w ramach warsztatów planowania. Udział w kursie/szkoleniu jest dobrowolny.
5. Trzydniowy wyjazd profilaktyczno-integracyjny, połączony z atrakcjami kulturalnymi lub sportowymi.


Usługa świadczona jest w Domu Społecznym w Radiówku 25, na I piętrze budynku, z dostępem do windy. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Usługa będzie realizowana w pięciomiesięcznych cyklach, po 12 osób w każdym, do końca czerwca 2023 r.

 

Tryb kwalifikacji: należy złożyć komplet dokumentów (wniosek,formularz zgłoszeniowy plus oświadczenia.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 607 390 961. Zostaną Państwo poinformowani jak ubiegać się o udział oraz jakie są terminy.

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego