Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

MCK-strefa warsztatów

Jest usługa społeczna polegająca na prowadzeniu Młodzieżowego Centrum Kompetencji w formie zajęć klubowych dla młodzieży w wieku 16 – 19 lat, zamieszkującej na terenie Gminy Wiązowna. Celem tej usługi jest rozwój umiejętności społecznych młodych osób, planowanie rozwoju osobistego, poznawanie mocnych stron oraz rozwijanie swoich hobby i umiejętności dokonywania wyborów, rozpoznawania i zaspakajania potrzeb.

W ramach usługi zapewniamy:

- Dwóch wychowawców posiadających wykształcenie o specjalności pedagogicznej i psychologicznej. Podczas każdego spotkania w MCK, obecny będzie co najmniej 1 opiekun,

- Transport – dowóz i odwóz uczestników do/z MCK,

- Posiłki dostosowane do pory dnia i czasu przebywania w MCK,

- Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

W ramach usługi odbędą się:

- W każdym cyklu: 3 warsztaty z autoprezentacji, wystąpień publicznych i kreowania własnego wizerunku trwające 4 godziny dydaktyczne każdy (1 godzina dydaktyczna to 45 minut zegarowych).

- W każdym cyklu kurs pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami pediatrii.

- Szkolenia/kursy/warsztaty rozwijające umiejętności, zgodne z zapotrzebowaniem i zainteresowaniami każdego z uczestników MCK. Każdy z uczestników po uprzednim ustaleniu z wychowawcami i dokonaniu wyboru, będzie mógł wziąć udział w 2 szkoleniach/kursach/warsztatach rozwijających umiejętności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i hobby. Czas trwania szkolenia/kursu/warsztatu to minimum 8 godzin dydaktycznych, jednak nie dłużej niż 16 godzin dydaktycznych. Do udziału w szkoleniu poza miejscem odbywania spotkań MCK, uczestnik powinien mieć dodatkową zgodę rodzica. Tematyka, forma i miejsce zostaną ustalone z uczestnikami w ramach warsztatów planowania.

- Wyjazdy jednodniowe na zakończenie każdego cyklu poza teren Gminy Wiązowna, połączone z atrakcją kulturalną lub sportową z posiłkiem w porze obiadowej.

Usługa świadczona jest w Domu Społecznym w Radiówku 25, na I piętrze budynku, z dostępem do windy. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Usługa będzie realizowana w trzech sześciomiesięcznych cyklach, po 15 osób w każdym, do końca czerwca 2023r.

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego