Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

 

znaki_strona_www.png

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
w Gminie Wiązowna


W 2022 roku Gmina Wiązowna realizuje program finansowany z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Jest to już druga edycja tego Programu.
Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością i prowadzenia bardziej samodzielnego i aktywnego życia.
Usługa asystenta jest realizowana u 12 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dziecka z niepełnosprawnością. Zatrudnionych jest 10 asystentów. Asystenci udzielają wsparcia zarówno w miejscu zamieszkania jak i poza nim. Osoby z niepełnosprawnością mogą odbywać wycieczki, bywać w kinie i w sklepach. Asystenci towarzyszą im na treningach i rehabilitacji oraz w codziennym funkcjonowaniu.
Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna, jedynym kryterium jej przyznania jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami z punktów 7 i 8. Realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na terenie Gminy Wiązowna koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna Radiówek 25 tel. 22 780 46 59 wew. 38 lub 607 390 426

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2012
Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 479 196 zł
całkowita wartość zadania – 479 196 zł

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego