Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

OSL w ramach Projektu w okresie 2021-2023

Projekt pn.: "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Realizacja projeku dotyczyła okresu od 01.01.2021 do 31.10.2023r.

W ramach projektu powstało nowe stanowisko: Organizatora Społeczności Lokalnej. Organizator społeczności lokalnej (OSL) działa w oparciu o realne potrzeby mieszkańców, odkrywa ich niewykorzystane możliwości, zachęca do podjęcia współpracy i inspiruje do samodzielnych działań zmierzających do rozwiązania własnych problemów, dąży do stworzenia sieci współpracy instytucji, organizacji, przedsiębiorców i mieszkańców na rzecz wydobywania potencjału danej społeczności.

W ramach tej usługi wspierajacej powstał Cykl warsztatów w zakresie organizowania spoleczności lokalnej.

To usługa społeczna polegająca na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie organizowania społeczności lokalnej, w celu wyłonienia liderów profilaktyki społecznościowej i młodzieżowej, którzy opracują i zrealizują projekty profilaktyczne oraz liderów wiejskich, którzy opracują i będą sukcesywnie realizować projekt wdrażania Domu Sąsiedzkiego w swoich świetlicach wiejskich.
Usługa składała się na 2 moduły:

1. Moduł I - Warsztaty profilaktyki społecznościowej

2. Moduł II - Warsztaty dotyczące prowadzenia świetlic wiejskich metodą „Domów Sąsiedzkich”.

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego