Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Złota Rączka w ramach Projektu w okresie 2021-2023

Projekt pn.: "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Realizacja projeku dotyczyła okresu od 01.01.2021 do 31.10.2023r.

Złota Rączka-mobilny konserwator to usługa która zostałą uruchomiona w ramach ww. Projektu. Jest to usługa polegająca na wykonywaniu drobnych napraw, prac montażowych i gospodarczych, niewymagających natychmiastowej interwencji, wykonywanych na terenie Gminy Wiązowna.
Głównym celem tej usługi było świadczenie pomocy w nieskomplikowanych, niewymagających specjalistycznej wiedzy ani kwalifikacji oraz niewymagających specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, naprawach technicznych w miejscu zamieszkania usługobiorcy.
Odbiorcami usługi byli mieszkańcy Gminy Wiązowna, którzy:
znajdowali się w trudnej bądź niekorzystnej sytuacji, a także seniorzy, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnością, chorujący przewlekle, niesamodzielni, o trudnej sytuacji materialnej oraz samotni rodzice.
Usługa realizowana była od poniedziałku do piątku od 8:00 (najwcześniejsza godzina rozpoczęcia usługi) do 16:00 (najpóźniejsza godzina zakończenia usługi), za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Jedna usługa nie mogła przekraczać 2 godzin zegarowych pracy mobilnego konserwatora. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych materiałów do wykonania usługi możliwe było dokonanie zakupu przez mobilnego konserwatora na życzenie i koszt odbiorcy usługi. W takim wypadku czas przeznaczony na dokonanie zakupu wliczony był w czas usługi.


W ramach usługi „Złota Rączka” – Mobilny Konserwator świadczone były drobne usługi naprawcze i gospodarcze spełniające następujące kryteria:
-niewymagające specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych uprawnień;
-niewymagające natychmiastowej interwencji;
-niewymagające dużych nakładów czasu;
-niewymagające dużych nakładów finansowych;
-nie są świadczone w ramach innych umów.


Rodzaje usług wykonywanych przez specjalistę:
-regulacja i uszczelnianie drzwi i okien, niewymagające specjalistycznego serwisu;
-montaż lub wymiana deski sedesowej;
-naprawa lub wymiana mechanizmów spłuczki;
-przykręcenie, wymiana, gniazdek, włączników świateł;
-wymiana źródła światła;
-udrażnianie zatkanych odpływów;
-wymiana i naprawa elementów armatury sanitarnej;
-naprawa klamek, zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych w drzwiach i oknach;
-naprawa, nasmarowanie, wymiana zawiasów lub zamków w szafach, drzwiach;
-drobne prace związane z montażem i demontażem mebli oraz naprawa uszkodzonych mebli (wyrwany zawias, gałka do otwierania drzwi)
-odpowietrzanie kaloryferów;
-koszenie, pielenie, grabienie liści, przydomowe odśnieżanie;
-inne drobne czynności naprawcze, montażowe, gospodarcze, w których ostateczną decyzję w zakresie wykonania podejmuje na miejscu realizator usługi w porozumieniu z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego