Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Usługa transportowa

Usługi transportowe dla mieszkańców gminy Wiązowna są realizowane bezpłatnie zgodnie z  Programem „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna” na lata 2024-2026 oraz na podstawie indywidualnych zgłoszeń użytkowników.Okres trwałości projektu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.08.2024 r.
Realizatorem usługi transportowej jest Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.
 Do korzystania z usług transportowych uprawnieni są mieszkańcy gminy Wiązowna, którzy ukończyli 18 rok życia i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne).
Pierwszeństwo do korzystania z usług transportowych mają:
1) osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
2) osoby z widoczną dysfunkcją kończyn dolnych,
3) osoby niewidome lub słabowidzące,
4) osoby posiadające dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności lub grupę inwalidzką,
5) osoby nie posiadające dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, a miejące problem z poruszaniem się ze względu na inne ograniczenia.


Zgłoszenie usługi transportowej dokonywać można za pośrednictwem:
1) Zgłoszenia telefonicznego pod numerem: 22 780-46-59 lub 605-310-390;
2) Zgłoszenia mailowego na adres:  
3) Zgłoszenia osobistego w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Zespole ds. Organizowania Usług Społecznych, Dom Społeczny w Radiówku 25, 05-462 Wiązowna, pokój 17;
4) Zgłoszenia poprzez aplikację mobilną: https://transport.tuwiazowna.pl 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego