Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizował w latach 2008-2014 projekt „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Głównym cel projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Wiązowna

Projekt obejmował 7 edycji, w których wzięło udział łącznie 105 osób.

rok liczba uczestników
2008 10
2009 6
2010 9
2011 10
2012 12
2013 13
2014 45
Razem 105

Budżet projektu w latach 2008 - 2014 wyniósł 1 075 666,20 zł , w tym 112 944,95 zł stanowił wkład własny gminy. Pozostała kwota – 962721,25 zł - pochodziła ze środków unijnych i budżetu państwa.

Działania w projekcie

  1. Aktywizacja społeczna - grupowy i indywidualny trening psychologiczny
    warsztaty autoprezentacji, warsztaty wyjazdowe
  2. Aktywizacja zawodowa - grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i indywidualne poradnictwo zawodowe
  3. Aktywizacja edukacyjna - kurs komputerowy, kursy zawodowe - obsługi kas fiskalnych,  obsługi wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. C, prawa jazdy kat. B+E, eksploatacji kotłów, spawanie elektryczne, obsługo koparko-ładowarki, ochrony osób i mienia, kadry i płace, kroju i szycia, fryzjerski, gastronomiczny, profesjonalne sprzątanie,  manicure, kosmetyczny, asystent stomatologiczny,  wizażu, masażu, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca.

Projekt dał możliwość dostosowania narzędzi i działań do indywidualnych potrzeb klientów – uczestnicy mieli możliwość wyboru kursów zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz potrzeb rynku pracy.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego