Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Złota Rączka - Mobilny konserwator

Jest to usługa polegająca na wykonywaniu drobnych napraw, prac montażowych i gospodarczych, niewymagających natychmiastowej interwencji, wykonywanych na terenie Gminy Wiązowna.

Głównym celem jest świadczenie pomocy w nieskomplikowanych, niewymagających specjalistycznej wiedzy ani kwalifikacji oraz niewymagających specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, naprawach technicznych w miejscu zamieszkania usługobiorcy.

Odbiorcami usługi są mieszkańcy Gminy Wiązowna, którzy:

-ukończyli 70 rok życia;
-posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;
-są samotnymi rodzicami.

Usługa realizowana jest od poniedziałku do piątku od 8:00 (najwcześniejsza godzina rozpoczęcia usługi) do 16:00 (najpóźniejsza godzina zakończenia usługi), za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Jedna osoba może skorzystać z usługi „Złota Rączka” – Mobilny Konserwator maksymalnie 2 razy w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia skorzystania pierwszy raz z usługi.

Jedna usługa nie może przekraczać 2 godzin zegarowych pracy mobilnego konserwatora. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych materiałów do wykonania usługi możliwe jest dokonanie zakupu przez mobilnego konserwatora na życzenie i koszt odbiorcy usługi. W takim wypadku czas przeznaczony na dokonanie zakupu wlicza się w czas usługi.

W ramach usługi „Złota Rączka” – Mobilny Konserwator świadczone będą drobne usługi naprawcze i gospodarcze spełniające następujące kryteria:

-niewymagające specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych uprawnień;
-niewymagające natychmiastowej interwencji;
-niewymagające dużych nakładów czasu;
-niewymagające dużych nakładów finansowych;
-nie są świadczone w ramach innych umów.

Rodzaje usług wykonywanych przez specjalistę:

-regulacja i uszczelnianie drzwi i okien, niewymagające specjalistycznego serwisu;
-montaż lub wymiana deski sedesowej;
-naprawa lub wymiana mechanizmów spłuczki;
-przykręcenie, wymiana, gniazdek, włączników świateł;
-wymiana źródła światła;
-udrażnianie zatkanych odpływów;
-wymiana i naprawa elementów armatury sanitarnej;
-naprawa klamek, zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych w drzwiach i oknach;
-naprawa, nasmarowanie, wymiana zawiasów lub zamków w szafach, drzwiach;
-drobne prace związane z montażem i demontażem mebli oraz naprawa uszkodzonych mebli (wyrwany zawias, gałka do otwierania drzwi)
-odpowietrzanie kaloryferów;
-koszenie, pielenie, grabienie liści, przydomowe odśnieżanie;
-inne drobne czynności naprawcze, montażowe, gospodarcze, w których ostateczną decyzję w zakresie wykonania podejmuje na miejscu realizator usługi w porozumieniu z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego