Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

znaki_strona_www.png

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Skierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi asystenta mogą polegać na pomocy w:

  • wyjściu w wybrane przez osobę z niepełnosprawnością miejsce
  • towarzyszeniu w zakupach
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. kino, teatr, muzeum, wystawy)
  • wykonywaniu czynności dnia powszedniego

Przystąpienie do programu da możliwość skorzystania z usług asystenta osobom niepełnosprawnym zarówno przy wykonywaniu codziennych czynności jak i umożliwi usamodzielnianie się, aktywizację, realizację pasji i podejmowanie nowych ról społecznych.

Dzięki pozyskanym funduszom będzie można rozszerzyć zakres usług dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów na terenie Gminy Wiązowna. Uczestnicy Programów nie ponoszą odpłatności za usługi.

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego