Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Stowarzyszenie Inicjatyw i Usług Społecznych

Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
 

Stowarzyszenie zostało utworzone przez uczestników warsztatów w zakresie organizowania społeczności lokalnej w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem Stowarzyszenia jest między innymi: Inicjowanie, wspieranie i rozwój partnerstwa lokalnego oraz ekonomii społecznej na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie i realizacja inicjatyw partnerów rynku pracy, rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy, oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego