Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 24 wrzesień 2021 09:30

Spis Powrzechny 2021

Spis Powszechny. Zadzwoń, pomożemy przy spisie!


To już ostatnie dni Narodowego Spisu Powszechnego. Termin mija 30 września. Nie możesz przyjść do urzędu? Zadzwoń - służymy pomocą!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 22 512 58 00 codziennie, w poniedziałki (w godz. 10.00 - 18.00), od wtorku do piątku (w godz. 8.00 - 16.00).


Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy także mobilne punkty spisowe. Aktualne informacje o tym, gdzie można się spisać, znajdują się na stronie tuwiazowna.pl. Najbliższe spisy będą odbywać się:
• 25 września (sobota) w Urzędzie Gminy Wiązowna w godz. 12.00 – 21.00.


Dodatkowo we wszystkie środy do końca września na Gminnym Targowisku „Mój Rynek” w Wiązownie w godz. 8.00 – 12.00.

Przypominamy również o możliwości samospisu. Ankietę można wypełnić przez Internet na stronie www.spis.gov.pl lub zadzwonić na infolinię tel. 22 279 99 99.

Przed przystąpieniem do spisu należy przygotować sobie numery PESEL wszystkich domowników, informację na temat powierzchni użytkowej domu oraz rok jego powstania, a także adresy miejsc pracy domowników.

Więcej na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 można znaleźć na stronie: https://spis.gov.pl/

 

Plakat spis.png

20 września w Gminie Wiązowna odbyła się interdyscyplinarna konferencja poświęcona uzależnieniom pt. „Stare i nowe narkotyki w domu, szkole, gminie – rozpoznajemy i reagujemy”. Organizatorami spotkania było Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna i Posterunek Policji w Wiązownie we współpracy z Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną z Otwocka i Olsztyna. Konferencja to odpowiedź na problem uzależnień i narkotyków w gminie Wiązowna – diagnoza i propozycja działań opartych na współpracy między szkołami, rodzicami, lokalnymi władzami, instytucjami, społecznościami i Policją.


Spotkanie rozpoczął Janusz Budny, Wójt Gminy Wiązowna, który powitał zaproszonych gości: dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli lokalnych władz, radnych i sołtysów oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kadrę Policji w Otwocku i Wiązownie, przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Otwocku oraz prelegentów, a także członków organizacji pozarządowych i mieszkańców.


Krótka impresja „Świat oczami młodych” w wykonaniu Centrum Wolontariatu pokazała, jak z perspektywy młodych ludzi wygląda ich codzienność – BRAKU zrozumienia, tolerancji dla inności, akceptacji oraz własnego miejsca. To rodzi negatywne emocje, poczucie alienacji, zagubienia, frustrację, bunt, a w konsekwencji ucieczkę od rzeczywistości w uzależnienia.


Pierwszy wykład pt. „Historia nowych narkotyków” zaprezentowała dr Agata Wolska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku, w którym przedstawiła historię i rodzaje substancji psychoaktywnych, aspekty psychologiczne powstawania uzależnień u młodzieży oraz skutki zdrowotne zażywania starych i nowych narkotyków.


Kolejny prelegent Radosław Gruss, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, skupił się na współczesności i dynamicznym rozwoju rynku narkotyków. Podczas wystąpienia pt. „Nowe substancje psychoaktywne…czyli mózg pod wpływem” uczestnicy konferencji poznali nie tylko nowe, modne i popularne środki psychoaktywne i ich oddziaływanie, ale także sposoby rozpoznawania i reagowania. Dla większości słuchaczy szczególnie interesujące i przerażające były przykłady e-narkotyków, digital drugs, i-doserów oraz konsekwencje ich stosowania.


W trzeciej części konferencji wystąpili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz Posterunku Policji w Wiązownie. O procederze czarnego rynku narkotyków w skali kraju i Powiatu Otwockiego oraz o spektakularnych akcjach w walce z przestępczością narkotykową opowiedział Przemysław Dębiński, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku. Karolina Pardej z Ogniwa do spraw nieletnich i patologii Komendy w Otwocku oraz Bartosz Zdanowski, Kierownik Posterunku Policji w Wiązownie przedstawili interwencje i działania profilaktyczne skierowane do młodzieży naszej gminy.

Małgorzata Łysik, Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, w oparciu o diagnozę mieszkańców Gminy Wiązowna oraz doświadczenia pracowników pomocy społecznej, przedstawiła ofertę konkretnych działań profilaktycznych już prowadzonych i planowanych dla lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi.


Konferencję zakończyło wystąpienie uczestników panelu dyskusyjnego pod przewodnictwem prof. Bohdana Skrzypczaka z Uniwersytetu Warszawskiego. Paneliści: Agata Łęgowska, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Grażyna Kilbach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiązownie i Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego, Andrzej Cholewa, Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna oraz Bartosz Zdanowski, Kierownik Posterunku Policji w Wiązownie zgodzili się, że tylko konsekwentne współdziałanie instytucji, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności oraz wieloaspektowe rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, może być postawą do efektywnych i skutecznych działań profilaktycznych. Konferencja wskazała, że mądra troska i czas poświęcony dzieciom przez rodziców, konstruktywne zaangażowanie i zrozumienie dorosłych oraz zorganizowanie przestrzeni i aktywności tylko dla młodzieży jest najlepszym sposobem na przeciwdziałanie uzależnieniom.


Janusz Budny podziękował uczestnikom i prelegentom za wzięcie udziału w konferencji oraz podkreślił, że to początek zintegrowanych działań w Gminie Wiązowna, których celem jest poprawa jakości życia, zdrowie i rozwój młodych mieszkańców.
Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania w rozmowach kuluarowych wskazywali, że unikatową wartością tej konferencji były nie tylko interesujące wykłady i prezentacje, ale koncepcja syntetycznego podejścia do problemu narkotyków – różne perspektywy, skumulowana praktyczna wiedza i konkretne działania w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi.


Konferencja „Stare i nowe narkotyki w domu, szkole, gminie – rozpoznajemy i reagujemy” zainaugurowała program profilaktyki społecznościowej realizowanej przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, którego celem jest budowanie silnych i aktywnych społeczności opartych na lokalnych liderach.

k 1.jpg

k 2.JPG

k 3.JPG

k 4.JPG

k 5.jpg

k 6.JPG

k 7.JPG

k 8.JPG

k 10.JPG

k 11.JPG

k 12.JPG

k13.JPG

czwartek, 23 wrzesień 2021 10:21

III tura projektu "Mam pomysł na siebie"

„Mam pomysł na siebie” - rekrutacja trwa do 29 września 2021r.

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zaprasza mieszkańców Gminy Wiązowna, zainteresowanych aktywizacją społeczno-zawodową, do udziału w projekcie „Mam pomysł na siebie”.

„Mam pomysł na siebie” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu oferujemy:

- wsparcie psychologiczne (grupowe i indywidualne),
- wsparcie doradcy zawodowego,
- warsztaty wyjazdowe,
- szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych,
- kursy kompetencji zawodowych,
- wsparcie finansowe,
- opieka nad osobą zależną w czasie zajęć.

Rekrutacja trwa do 29 września. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, zasad uczestnictwa i form wsparcia zawarte są w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Mam pomysł na siebie” dostępnym  w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Biurze Projektu (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna, II piętro), tel. 22 780 46 59.

Plakat.png

WAŻNA INFORMACJA!!!!

W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2021/2022
można składać wnioski o ustalenie prawa do:
- świadczeń rodzinnych
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wypełnione wnioski są przyjmowane w wersji papierowej w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25.

Strona 1 z 134

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego