Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

OSL

Cykl warsztatów w zakresie organizowania spoleczności lokalnej - usługa wspierająca

Jest to usługa społeczna polegająca na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie organizowania społeczności lokalnej, w celu wyłonienia liderów profilaktyki społecznościowej i młodzieżowej, którzy opracują i zrealizują projekty profilaktyczne oraz liderów wiejskich, którzy opracują i będą sukcesywnie realizować projekt wdrażania Domu Sąsiedzkiego w swoich świetlicach wiejskich.
Usługa dzieli się na 2 moduły:

1. Moduł I - Warsztaty profilaktyki społecznościowej

2. Moduł II - Warsztaty dotyczące prowadzenia świetlic wiejskich metodą „Domów Sąsiedzkich”.

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego