Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

W dniu dzisiejszym Wójt  Gminy Wiązowna - Pan Janusz Budny wraz ze Skarbnikiem Gminy Wiązowna - Panią Agnieszką Kowalską podpisali w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dwie umowy na dofinansowanie do Programów: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieki wytchnieniowej".

Dzięki tej pomocy Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna rozpocznie wsparcie naszych mieszkańców i rozszerzy w ten sposób katalog usług o dwie nowe pozycje.

W styczniu 2021 r. Gmina Wiązowna złożyła wnioski na środki finansowe z Programów: „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego. Udało się otrzymać dofinansowanie w kwocie 271,800 zł. Usługi realizowane w ramach tych programów pozwolą na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dadzą możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom niesamodzielnym oraz odciążą ich najbliższych, którzy na co dzień opiekują się nimi.
Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu będą mogli odpocząć i zregenerować siły oraz będą mieć możliwość załatwienia niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do programu. Polega ona na pomocy osobie z niepełnosprawnością w:

 • poruszaniu się i przemieszczaniu
 • pielęgnacji
 • zapewnieniu przygotowania i podania posiłków
 • higieny osobistej i kontroli czynności fizjologicznych
 • czystości w miejscu przebywania
 • wspólnym spędzaniu czasu

Planowane w ramach Programu zadania poprawią bio-psycho-społeczne funkcjonowanie rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. Opiekunowie zaistnieją w życiu lokalnej społeczności, zmieni się sposób postrzegania tych rodzin.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Skierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi asystenta mogą polegać na pomocy w:

 • wyjściu w wybrane przez osobę z niepełnosprawnością miejsce
 • towarzyszeniu w zakupach
 • załatwianiu spraw urzędowych
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. kino, teatr, muzeum, wystawy)
 • wykonywaniu czynności dnia powszedniego
Serdecznie zapraszamy mieszkanców naszej Gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych Gminy Wiązowna.
Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do trafnego sklasyfikowania najważniejszych potrzeb mieszkańców i doboru właściwego katalogu usług.
Konsultacje trwają do 12 maja 2021 r. Są dwie możliwości złożenia formularza:
1) metoda elektroniczną poprzez wysłanie formularza na adres e mail lub ,
2) osobiście poprzez wypełenienie formularza w wersji papierowej i złożenie na parterze budynku Centrum Usług Spolecznych Gminy w Wiązowna (GOPS) lub  w budynku Urzędu Gminy Wiązowna (BOM).

Drodzy mieszkańcy,

Informujemy, iż od jutra tj. od 1 maja 2021 r. zmienia się adres poczty e mail : ,prosimy zatem o kierowanie pism na nowy adres. Stary adres poczty będzie aktywny jeszcze przez pewien czas, a wiadomosci będą przekierowywane na nowy. Pisma prosimy kierować na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

Ponadto zmianie ulega adres strony internetowej, nowy to : www.cuswiazowna.pl.
piątek, 30 kwiecień 2021 12:14

Flaga Mazowsza - duma i jedność

?? Flaga Mazowsza -Symbol jedności
 
Na budynku Domu Społecznego w Radiówku zawisła obok flagi Polski Flaga województwa mazowieckiego. Jej wizerunek może być udostępniany przez wszystkich mieszkańców naszego regionu zarówno w miejscu zamieszkania, w pracy, szkole czy w celach promocji regionu. Flaga jest symbolem dumy i przynależności do regionu Mazowsza.

180214137_818905152339312_4481697050769834982_n.jpg

 
Strona 1 z 116

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo-projekt.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego