Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

wtorek, 19 październik 2021 13:39

Darmowe warsztaty dla dzieci

warsztaty 1.png

wtorek, 19 październik 2021 10:36

Świetlice środowiskowe - trwa nabór

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców, zainteresowanych uczestnictwem ich dzieci w świetlicach środowiskowych.

Świetlice mieszczą się na terenie szkół podstawowych w naszej Gminie. Dostępne są dla dzieci uczęszczających od " zerówki " do 6 klasy.

Obecnie są wolne miejsca w świetlicy środowiskowej w Malcanowie oraz Wiązownie.

Prosimy o kontakt pod numerem 607 390 426 lub 782 399 737.

Dla starszych dzieci w wieku 12-15 lat już wkrótce uruchomiony zostanie Klub Młodzieżowy "Bezpieczna Przystań". Dla najstarszych w wieku 16-19 lat planujemy Młodzieżowe Centrum Kompetencji - strefa warsztatów. Obie propozycje finansowane są w ramach projektu pn.: "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie". (Usługi finansowane w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym).

W sprawie usług dla starszych dzieci prosimy o kontakt do Koordynatora tel. 607 390 961.

wtorek, 19 październik 2021 10:07

Pomóż Natalce wpłacając datek na leczenie

Drodzy mieszkańcy, nasza mała Wojowniczka dzielnie walczy z chorobą. Możemy jej pomóc wpłacając pieniążki na dalsze leczenie na podane w poście konto. Każda wpłata ma znaczenie i przyczynia się do poprawy zdrowia Natalki ?
Fundacja Polsat:
39 1140 1010 0000 7777 7000 1001
z dopiskiem Natalia Chomczyk 5638
 
 

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna realizuje Program " Opieka wytchnieniowa " - edycja 2021
Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Przygotowujemy się do kontynuacji realizacji Programu w przyszłym roku.Dlatego juz dziś prosimy o zgłaszanie się osób pragnących skorzystac z tego rodzaju wsparcia.

Obecnie program cieszy się dużym powodzeniem, gdyż stanowi realne wsparcie dla rodzin sprawujących całodobową, bezpośrednią opiekę nad swoimi bliskimi.

Strona 1 z 138

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego