Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Od tego roku to ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start.❗️❗️
Program, który jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.
W związku z tym w naszej Gminie w dniu 3 sierpnia br. w godz. 09.00-12.00 będzie zorganizowany punkt mobilny do którego zostanie skierowany pracownik ZUS-u w celu pomocy świadczeniobiorcom w zakładaniu profilu PUE i wysyłania wniosku o świadczenie „Dobry Start”.

Plakat Dobry start Wiązowna.jpg

 

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie on-line w sprawie prac prowadzonych nad stworzeniem systemu informatycznego dla Centrów Usług Społecznych. Na spotkaniu zaprezentowano prototyp systemu  informatycznego w dwóch modułach: dla CUS-ów (do ich obsługi) oraz dla obywateli (usługobiorców do wglądu w katalog usług).Omówiono funkcjonalność i etapy tworzenia systemu, a także wskazano propozycje rozszerzenia / dodania funkcjonalności.
Otrzymaliśmy deklarację współpracy Centralnego Ośrodka Informatyki i przekazaniu już wkrótce naszej Gminie prototypu systemu  do zapoznania i testowania.
COI po ustaleniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Cyfryzacją KPRM podejmie dalsze kroki związane z wdrażaniem systemu informatycznego dla CUS-ów.
Wiążemy duże nadzieje z ww. systemem informatycznym, który będzie nieocenionym narzędziem pracy zarówno dla pracowników CUS-ów jak i dla mieszkańców.

Pracami kieruje p. Michał Pariaszewski, Dyrektor Rozwiązań Innowacyjnych Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz p. Tomasz Napiórkowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju z Centralnego Ośrodka Informatyki. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Tomasza Napiórkowskiego za zaangażowanie i merytoryczne wprowadzenie w system informatyczny CUS.  
https://www.coi.gov.pl/strona-glowna

 

piątek, 16 lipiec 2021 15:46

Mobilny Punkt Spisowy

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jeśli z jakiegoś powodu mają Państwo problem ze spisem lub jeszcze tego nie zrobiliście, to Urząd Gminy Wiązowna zaprasza do Mobilnego Punktu Spisowego. Już 20, 21 i 22 lipca będzie możliwość spisu w trzech miejscach na terenie  gminy. Zapraszamy – pracownicy urzędu chętnie pomogą się spisać. Na każdego, kto spisze swoje gospodarstwo domowe, będzie czekał upominek.

Gminne Biuro Spisowe(1).JPG

Gminne Biuro Spisowe organizuje stoiska spisowe w trzech punktach:

Już 20 lipca (wtorek) można spisać się w godz. 12.00 – 16.00 przy Powszechnym Punkcie Szczepień (Pawilonu Kultury w Wiązownie, ul. Lubelska 53). Istnieje przy okazji możliwość  do zaszczepienia się na COVID-19;
Następnego dnia 21 lipca (środa) od godz. 8.00 do godz. 12.00 na terenie Gminnego Targowiska „Mój Rynek” w Wiązownie;
W czwartek 22 lipca od godz. 16.00 do godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Rzakcie (ul. Mazowiecka 34). Szczególnie zapraszamy mieszkańców Rzakty, Bolesławowa i Czarnówki.

Na co dzień można się spisać w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59) w poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Prosimy zabrać ze sobą numery PESEL wszystkich domowników, informację na temat powierzchni użytkowej domu oraz rok jego powstania, a także adresy miejsc pracy domowników.

Więcej na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 można znaleźć na stronie: https://tuwiazowna.pl/narodowy-spis-powszechny-2021/

Informacja:tuwiazowna.pl

Dyrektor CUS Gminy Wiązowna zatrudni na stanowisko pracownika ds. finansowo - księgowych.

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo
Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie średnie zawodowe o kierunku ekonomicznym;
3) min. 6 miesięcy stażu pracy;
4) znajomość podstaw kadr i księgowości;
5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1) biegła znajomość środowiska Microsoft;
2) samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
3) komunikatywność oraz umiejętność organizacji pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora to m.in.:
1) kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych w zakresie księgowości podatkowej i nie podatkowej pod względem formalno-rachunkowym;
2) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji dochodów;
3) sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych, finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) obsługa bankowości elektronicznej;
5) rejestracja dokumentów księgowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone
w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, w terminie do dnia 28.07.2021 r., do godz. 14.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, 05 - 462 Radiówek, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS), z dopiskiem na kopercie: Nabór na pracownika ds. finansowo-księgowych w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

https://bip.wiazowna.pl/gops,m,8618,nabory-2021.html

Strona 1 z 125

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego