Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

MCK w ramach projektu w okresie 2021-2023

Projekt pn.: "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Realizacja projeku dotyczyła okresu od 01.01.2021 do 31.10.2023r.

Młodzieżowe Centrum Kompetencji - strefa warsztatów (MCK) to usługa która została uruchomiona w ramach ww. Projektu.

Usługa społeczna polegająca na prowadzeniu Młodzieżowego Centrum Kompetencji w formie zajęć klubowych dla młodzieży w wieku 16 – 20 lat, zamieszkującej na terenie Gminy Wiązowna. Celem tej usługi był rozwój umiejętności społecznych młodych osób, planowanie rozwoju osobistego, poznawanie mocnych stron oraz rozwijanie swoich hobby i umiejętności dokonywania wyborów, rozpoznawania i zaspakajania potrzeb.
W ramach realizacji usługi, w czasie trwania każdego cykluz realizowano:

1. Spotkania z wychowawcą.
2. Trzy spotkania, zaplanowane młodzież pod opieką wychowawcy.
3. Jedno wydarzenie, którego pomysłodawcą i wykonawcą byli uczestnicy MCK.
4. Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności, zgodne z zapotrzebowaniem i zainteresowaniami uczestników MCK. Każdy z uczestników po uprzednim ustaleniu z wychowawcą i dokonaniu wyboru,  mógł wziąć udział w szkoleniu lub kursie. Tematyka, forma i miejsce zostały ustalone z uczestnikami w ramach warsztatów planowania. Udział w kursie/szkoleniu był dobrowolny.
5. Trzydniowy wyjazd profilaktyczno-integracyjny, połączony z atrakcjami kulturalnymi lub sportowymi.


Usługa świadczona była w Domu Społecznym w Radiówku 25, na I piętrze budynku, z dostępem do windy.
Usługa zostałą realizowana w pięciomiesięcznych cyklach, po 12 osób w każdym, do końca czerwca 2023 r.

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego