Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Fizjoterapia w ramach Projektu w okresie 2021-2023

Projekt pn.: "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Realizacja projeku dotyczyła okresu od 01.01.2021 do 31.10.2023r.

W ramach projektu uruchomiona została usługa społeczna pod nazwą Fizjoterapia,  skierowana do dorosłych mieszkańców Gminy Wiązowna, polegająca na zabiegach fizykoterapii i kinezyterapii, świadczona w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Usługa fizjoterapii świadczona była stacjonarnie, w okresie do października 2023 , w formie turnusu trwającego 15 dni. Do jednego turnusu mogło zostać zakwalifikowanych 15 osób uczęszczających na zabiegi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Usługi fizjoterapii skierowane były do osób zamieszkujących teren Gminy Wiązowna, posiadających skierowanie na fizjoterapię od lekarza pierwszego kontaktu ze wskazaniem jednostki chorobowej oraz informacji o braku przeciwskazań do podjęcia fizjoterapii.
Po zakwalifikowaniu, zabiegi wykonywane byly według zaleceń i po konsultacji pacjenta z fizjoterapeutą, dzień przed rozpoczęciem turnusu.
Usługi obejmowały zabiegi kinezyterapii oraz maksymalnie 5 zabiegów fizjoterapii, takich jak.:

1. zabiegi prądowe, min. jonoforeza, galwanizacja, prądy: Tens, interferencyjne, Traberta, stymulacja;

2. zabiegi falowe, min. ultradźwięki, fonoreza, pole magnetyczne;

3. laseroterapia;

4. światłolecznictwo;

5. inne, np. terapia manualna wg. Typaldosa, kompleksowa terapia przeciwobrzękowa, pinopresura, kinesiology tapink.

Usługa społeczne dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego