Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

01 znak podstawowy kolor biale tlo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
w Gminie Wiązowna


Gmina Wiązowna realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Celem programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności
oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością
i prowadzenia bardziej samodzielnego i aktywnego życia.
Asystenci udzielają wsparcia zarówno w miejscu zamieszkania jak i poza nim.
Osoby z niepełnosprawnością mogą odbywać wycieczki, bywać w kinie i w sklepach.
Asystenci towarzyszą im na treningach i rehabilitacji oraz w codziennym funkcjonowaniu.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna, jedynym kryterium jej przyznania
jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
na terenie Gminy Wiązowna koordynuje
Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zapraszamy do kontaktu
z Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna Radiówek 25
tel. 22 780 46 59 wew. 38 lub 607 390 426

Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego