Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Poradnictwo psychologiczne w ramach Projektu w okresie 2021-2023

Projekt pn.: "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Realizacja projeku dotyczyła okresu od 01.01.2021 do 31.10.2023r.

Usługa społęczna - Poradnictwo psychologiczne zostało uruchomione w ramach ww. Projektu.

W ramach wsparcia oferowaliśmy 3 zakresy udzielania pomocy:

1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych.

3. Warsztaty umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

Usługa świadczona była  w  formie:

1. stacjonarnej w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25,

2. w formie mobilnej w miejscu zamieszkania odbiorcy usługi w sytuacjach interwencyjno – kryzysowych, po wcześniejszym ustaleniu z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Usługi świadczone w miejscu zamieszkania powinny trwać 60 min. od momentu faktycznego rozpoczęcia świadczenia usługi z wyłączeniem czasu dojazdu do miejsca zamieszkania odbiorcy usługi.

3. w formie zdalnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i wynikających z niego obostrzeń wprowadzonych przez administrację rządową.

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego