Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Wolontariat (KIS)

"Anioły Wolontariatu"  - nagroda dla Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Choć uroczyste wręczenie nagrody odbyło się tydzień temu, to dopiero wczoraj podczas spotkania wigilijnego została ona przekazana wszystkim Wolontariuszom z wyrazami podziękowania za dotychczasową pracę, energię i wielkie serce. Młodzież, również wręczyła swojego własnoręcznie wykonanego Anioła - Pani Małgorzacie Łysik - Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych.
Podczas spotkania, wręczono także wyróżnienia osobom i wolontariuszom zaangażowanym w Centrum Wolontariatu.
DZIĘKUJEMY

Anioły.jpg

Centrum Wolontariatu rozpoczęło dzialaność od maja 2010 roku w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku. W związku z przekształceniem się GOPS  w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna od 1 maja 2021 roku  Centrum Wolontariatu działa w strukturach CUS Gminy Wiązowna w Zespole ds. Aktywnej Integracji, Programów i Projektów. W skład Wolontariatu wchodzą młodzi ludzie ze szkół średnich oraz studenci, którzy mieszkają na terenie Gminy Wiązowna. Przed podjęciem pracy z drugim człowiekiem Wolontariusze uczestniczyli w warsztatach i kursach mających przygotować ich do pracy z drugim człowiekiem. Ukończyli min. kurs pierwszej pomocy z elementami pediatrii, po którym Wolontariusze zaczęli współpracować z rodzinami, które zgłaszały prośbę o pomoc. Większość z nich odrabia lekcje z dziećmi i młodzieżą, która ma problemy z nauką szkolną. Kilka osób współpracuje natomiast z rodzinami wielodzietnymi oraz osobami niepełnoprawnymi intelektualnie.

facebook.png

Wolontariusze biorą również udział w imprezach lokalnych tj. Pikniki Rodzinnej, Dożynki, Dni Gminy Wiązowna a także pomagają obsługiwać takie imprezy jak „ Półmaraton Wiązowski”, Piknik w Góraszce itp. Od momentu istnienia Centrum Wolontariatu organizowane były w siedzibie dawnego GOPS różnego rodzaju szkolenia, które miały za zadanie podnosić umiejętności Wolontariuszy. Do tej pory odbyły się szkolenia min. z artystycznego malowania twarzy, zdobienia ceramiki, tworzenia wycinanek. Umiejętności te nabywane były najczęściej podczas organizowania kąciku malucha itd.

Centrum Wolontariatu nawiązało również kontakt z Warszawskim Towarzystwem Dobroczynności. W ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych Wolontariusze wyjechali na bezpłatne szkolenie, gdzie min: poznali istotę i różne formy wolontariatu od „podszewki” uczyli się asertywności, kreatywności, zarządzania własnym czasem. Oprócz powyższych zajęć Centrum Wolontariatu podejmuje również działania mające na celu ratowanie ludzkiego życia , zaangażowanie się w akcję „ Korek dl Alicji” , „Ratujmy życie Łukaszowi” – zbieranie korków z których dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na przeszczep płuc. W ramach dbania o ekologię Centrum Wolontariatu zorganizowało akcję „Wielkie sprzątanie Świdra” dla mieszkańców Gminy Wiązowna, Wolontariusze jak i mieszkańcy zbierali śmieci zarówno na lądzie, jak i na wodzie ( przy pomocy kajaków).

Jeżeli chcesz dołączyć do nas – Zapraszamy !!! Przyjdź jesteś potrzebny!!! Szczegółowych informacji udziela Koordynator - Pani Krystyna Motyka-Parzych tel. 785 138 995, e-mail:

Dokumenty do pobrania:

Centrum wolontariatu_Strona_2.jpg

Poniżej nasza pierwsza ulotka ;-)

 

zostan-wolontariuszem.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego