Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 26 sierpień 2022 09:30

Podsumowanie projektu "Mam Pomysł Na Siebie"

LOGO MPS.jpg

W dniu wczorajszym odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia realizacji projektu "Mam pomysł na siebie". Na spotkaniu obecni byli przede wszystkim uczestnicy projektu, partner projektu Stowarzyszenie KROKUS – Wiązowna, pracownicy CUS Gminy Wiązowna oraz gość specjalny Wójt Gminy Wiązowna.
Nie obyło się bez wzruszeń, zwłaszcza po wystąpieniu dwóch uczestniczek projektu pani Ani i pani Ludmiły, które w ciepłych słowach dziękowały za możliwość udziału w projekcie.
Uczestnikom wręczono dyplomy i upominki, zostali także wyróżnieni pracownicy naszego Centrum oraz partnerzy projektu.


Projekt pn. „MAM POMYSŁ NA SIEBIE” Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany  na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
Wnioskodawcą była Gmina Wiązowna a Beneficjentem Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Partnerem projektu było Stowarzyszenie „Krokus-Wiązowna”.
Okres realizacji projektu trwał od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.
Celem projektu było zwiększenie lub nabycie umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu prac, wzrost motywacji do pracy, umiejętności psychospołecznych, pewności siebie i własnych umiejętności, umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, aktywności w środowisku. Podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych, a także kompetencji cyfrowych.
Wsparciem objęto 36 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Wiązowna. Były to 24 kobiety i 12 mężczyzn w tym 7 osób z niepełnosprawnością.
Zrealizowano między innymi takie działania w projekcie jak:
warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – prowadzone przez psychologa,
indywidualne spotkania z psychologiem,
warsztaty wspierające aktywizację zawodową indywidualne poradnictwo zawodowe,
warsztaty autoprezentacji,
szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych,
kursy zawodowe,
zapewnienie opieki nad osobami zależnymi,
zapewnienie transportu na zajęcia grupowe,
zapewnienie dojazdu na zajęcia indywidualne,
warsztaty wyjazdowe,
wyjście do teatru.

Zrealizowano kursy zawodowe:
operator pilarki mechanicznej do ścinki drzew klasy III
kurs Adobe Photoshop
opiekunka dziecięca
kucharz
opiekunka osób starszych i z niepełnosprawnościami
kurs pieczenia i dekorowania tortów 
kurs operatora wózków widłowych
prawo jazdy kat. B
kurs podologiczny
rejestratorka medyczna
kadry i płace
instruktor pilates
cukiernik
florystyka
prawo jazdy kat. C+E
prawo jazdy dla osoby z niepełnosprawnościami
wizaż


Podsumowując 36 osób zostało objętych wsparciem podnosząc swoje kompetencje psychospołeczne oraz kwalifikacje zawodowe.Wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w projekt serdecznie Dziękujęmy!

środa, 24 sierpień 2022 08:59

3 Forum NGO

3 Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego w dniu 8 września.
 
Trwają zapisy. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w Forum, należy pobrać z tej strony https://www.powiat-otwocki.pl/aktualnosci/877 formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na jeden z poniższych adresów:
 
 
 

3 forum.jpg


Nowelizacją ustawy z 8 czerwca br. (Dz.U.2022.1383) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został ustalony maksymalny termin do złożenia wniosku za okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy.
Wniosek za osoby zakwaterowane do dnia 30 czerwca b.r. można było złożyć wyłącznie w terminie do 31 lipca 2022 r.


Ważne!


Jeśli gościsz u siebie obywateli Ukrainy, na których zgodnie z ustawą możesz otrzymać dofinansowanie, pamiętaj, że wniosek należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. przy wniosku obejmującym okres do 31 lipca 2022 r. terminem granicznym na złożenie wniosku będzie 31 sierpień 2022 r.)

wtorek, 23 sierpień 2022 21:23

Nabór na Głównego Księgowego

Poszukujemy pracownika na stanowisko Głównego Księgowego.

Zapraszamy zainteresowane osoby.

https://bip.wiazowna.pl/gops,m,8773,nabory-2022.html     

Telefon: 605 634 005 lub 22 780 46 59 w. 28

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego