Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

środa, 01 czerwiec 2016 09:04

Niebieska linia - STOP PRZEMOCY

Pamiętaj!

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego - przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu co oznacza, że w sprawach tego typu policja oraz prokuratura prowadzi postępowanie bez względu na to czy osoba poszkodowana, sąsiedzi, kurator czy pracownik socjalny zgłosi przestępstwo.

Gdy podejrzewasz, doświadczach lub jestes świadkiem przemocy załóż Niebieską Kartę - pomogą Ci w tym przedstawiciele jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej - pracownik socjalny, Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Policji, Ochrony zdrowia - np. lekarz lub pielęgniarka, Oświaty - nauczyciel lub pedagog szkolny.

Pomoc uzyskasz również tu: www.niebieskialinia.pl lub pod numerem telefonu (22) 668 70 00

piątek, 20 maj 2016 15:41

Świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż do tej pory wpłynęły 973 wnioski o świadczenie wychowawcze 500+
Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które posiadają dzieci do 18 roku życia o wypełnianie i składanie wniosków. Przypominamy, iż wniosek można złożyć osobiście w naszym ośrodku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bądź też poprzez portal informacyjno-usługowy emp@tia, oraz przy pomocy platformy usług elektronicznych PUE.
Wnioski złożone do 1 lipca włącznie są rozpatrywane z wyrównaniem od kwietnia br.

Ankieta diagnozujaca potrzeby bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkanców Gminy Wiązowna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie planuje realizację projektu aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanego do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wiązowna. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego