Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 18 listopad 2016 12:22

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodziliśmy Dzień pracownika socjalnego!

Z tej okazji 18 listopada odbył się uroczysty obiad. Wójt Gminy Wiązowna wraz z zaproszonymi przedstawicielami służb społecznych współpracujących z naszą jednostką złożyli wszystkim pracownikom Naszego Ośrodka serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
Uroczystość uświetnił specjalny występ Pani Joanny Drewniak-Krzemińskiej, wykonującej arie operowe. Wystąpił również gościnnie uczeń ZSG w Wiązownie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, że w związku z Komunikatem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-przesuniecia-naboru-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-rpma-09-01-00-ip-01-14-028-16.html) w dniu 16 listopada 2016 r. unieważnia nabór na Partnera ogłoszony dnia 28 października 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nabór Partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie poszukuje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu dla dzieci i osób z autyzmem, innymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem.

Wymagania niezbędne:

-Kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki,asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
-Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1)szpitalu psychiatrycznym;
2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3)placówce terapii lub placówce oswiatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5)zakładzie rehabilitacj;
6)innej jednosce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego