Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

czwartek, 11 luty 2016 17:17

Pomoc dla Teodora

Teoś urodził się 4 kwietnia 2015r. Stwierdzono u niego wady kończyn dolnych i górnych, dlatego wymaga leczenia operacyjnego i stałej rehabilitacji. Jeżeli chcesz pomóc przekaz 1% podatku dla Teodora. Więcej informacji znajdziesz w załączonej ulotce. Dziękujemy!

środa, 23 marzec 2016 17:51

GOPS poszukuje rodzinę wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie poszukuje chętne osoby do pełnienia roli rodziny wspierającej.Rodzina taka przy współpracy z asystentem , będzie świadczyła pomoc rodzinie przezywającej trudności w: opiece i wychowywaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego i kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

środa, 16 marzec 2016 17:49

Program "RODZINA 500+"

Program „Rodzina 500+” to pomoc finansowa państwa dla rodzin wychowujących dzieci.
• Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r.
• Organ przyjmujący wnioski w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. ma 3 miesiące na wydanie decyzji administracyjnej i wypłatę świadczenia.
• Każdy kto złoży wniosek do 1 lipca 2016r. otrzyma wyrównanie począwszy od miesiąca kwietnia 2016r.
• Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

piątek, 11 marzec 2016 17:41

Nabór Partnera/Partnerów do projektu

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego