Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

środa, 02 grudzień 2015 17:25

Dzień wolontariatu

W związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariatu,który obchodzony jest 5 grudnia Wójt Gminy Wiązowna zaprosił do siebie Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu działających przy GOPS w Radiówku. Zastępca Wójta Pan Tomasz Kostyra oraz dyrektor GOPS w Wiązownie podziękowali opiekunce Wolontariuszy Pani Krystynie Motyce oraz zgromadzonym młodym ludziom za ich trud i pracę jaką wkładają w niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym.Podziękowania i życzenia złożyli przedstawiciele Oświaty.Każdy z wolontariuszy otrzymał Dyplom oraz skromny upominek.Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcie oraz został pokrojony piękny tort.

wtorek, 22 grudzień 2015 17:24

Świadczenia rodzicielskie

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO ŚWIADCZENIA RODZINNEGO – ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

czwartek, 11 luty 2016 17:17

Pomoc dla Teodora

Teoś urodził się 4 kwietnia 2015r. Stwierdzono u niego wady kończyn dolnych i górnych, dlatego wymaga leczenia operacyjnego i stałej rehabilitacji. Jeżeli chcesz pomóc przekaz 1% podatku dla Teodora. Więcej informacji znajdziesz w załączonej ulotce. Dziękujemy!

środa, 23 marzec 2016 17:51

GOPS poszukuje rodzinę wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie poszukuje chętne osoby do pełnienia roli rodziny wspierającej.Rodzina taka przy współpracy z asystentem , będzie świadczyła pomoc rodzinie przezywającej trudności w: opiece i wychowywaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego i kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego