Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 16 lipiec 2021 14:52

Nabór na stanowisko pracownika ds. finansowo - księgowych

Dyrektor CUS Gminy Wiązowna zatrudni na stanowisko pracownika ds. finansowo - księgowych.

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo
Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie średnie zawodowe o kierunku ekonomicznym;
3) min. 6 miesięcy stażu pracy;
4) znajomość podstaw kadr i księgowości;
5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1) biegła znajomość środowiska Microsoft;
2) samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
3) komunikatywność oraz umiejętność organizacji pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora to m.in.:
1) kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych w zakresie księgowości podatkowej i nie podatkowej pod względem formalno-rachunkowym;
2) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji dochodów;
3) sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych, finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) obsługa bankowości elektronicznej;
5) rejestracja dokumentów księgowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone
w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, w terminie do dnia 28.07.2021 r., do godz. 14.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, 05 - 462 Radiówek, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS), z dopiskiem na kopercie: Nabór na pracownika ds. finansowo-księgowych w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

https://bip.wiazowna.pl/gops,m,8618,nabory-2021.html

Czytany 59 razy

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego