Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

środa, 31 styczeń 2024 15:30

Refundacja podatku VAT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna realizuje refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych


→ Dostępny jest wzór wniosku o refundację podatku VAT r. w 2024 r. dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem.
W 2023 r. refundacją podatku VAT są objęte paliwa gazowe dostarczone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31.12.2023r.
W 2024 r. refundacją podatku VAT są objęte paliwa gazowe dostarczone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r.
Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022r.), albo po tym dniu -w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ze zm. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i spełniają kryterium dochodowe.
Refundacja podatku VAT przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Refundacja podatku VAT będzie wypłacana przez samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub innej gminnej jednostki wyznaczonej do realizacji tego zadania.
Wnioski o refundację podatku VAT są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska na stronie internetowej urzędu:
Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/  
Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. 
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/ 
Wnioski o refundację podatku VAT za 2023 r. składamy do 29 lutego 2023r., lub w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
Wnioski o refundację podatku VAT za 2024 r. składamy do 30 września 2024 r., lub w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

gaz.png

Czytany 424 razy

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego