Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

✅Kolejna odsłona MCK-strefa warsztatów.
Już się spotykają,działają,planują i spędzają milo czas :-)
A planach warsztaty,kursy,wydarzenia i trzydniowy wyjazd integracyjny.


✅Zostały jeszcze miejsca na ostatni cykl w lutym 2023 r.
Zapraszamy do zapisów młodzież w wieku 16 -20 lat (lub 15- latków którzy rozpoczęli naukę w szkole średniej)

☎️607 390 961


Zajęcia BEZPŁATNE!

 

305965021_10221173549357962_4524855817879633319_n.jpg


Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

Zostały ostatnie miejsca do bezpłatnych usług społecznych dla mieszkańców naszej Gminy:


✅Klub Młodzieżowy 12-15 lat - 2 miejsca (rozpoczęcie w przyszłym tygodniu)
✅Warsztaty z umiejętności opiekuńczo-wychowawczych prowadzone przez psychologa - 5 miejsc (rozpoczęcie od 1 października)
✅Psycholog dziecięcy (w każdy piątek w godzinach 15-16)
✅Złota Rączka-mobilny konserwator, bez ograniczeń.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


☎️ 607 390 961

logo kolor cus.jpg


Usługi społeczne dostępne w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

poniedziałek, 05 wrzesień 2022 09:40

Elektroniczny wniosek o dodatek węglowy

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna informuje, że w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z materiałem instruktażowym, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego.
Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie dowód osobisty, numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek węglowy oraz – jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne też będą numery PESEL pozostałych domowników.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego