Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

"Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów"."

 

file:///C:/Users/ME92D~1.KUB/AppData/Local/Temp/pid-13568/Komunikat%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Inspektora%20Nadzoru%20Budowlanego%20w%20sprawie%20zjawiska%20zmian_aktualizacji%20%C5%BAr%C3%B3de%C5%82%20ciep%C5%82a%20w%20deklaracjach%20sk%C5%82adanych%20do%20Centralnej%20Ewidencji%20Emisyjno%C5%9Bci%20Budynk%C3%B3w%20G%C5%82%C3%B3wny%20Urz%C4%85d%20Nadzoru%20Bu.htm 

wtorek, 30 sierpień 2022 10:05

Poszukiwany psycholog

Stowarzyszenie KROKUS - Wiązowna zatrudni psychologa do pracy z dziećmi w Klubie Młodzieżowym w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

Zapraszamy do kontaktu:


☎️22 780 46 59 w. 29 lub 605 634 005

krokus logo.jpg

wtorek, 30 sierpień 2022 09:45

Praca w CUS

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA!


CUS Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni na stanowiska:

pracownik socjalny oraz główny księgowy

piątek, 26 sierpień 2022 14:48

AOON czyli pomocna dłoń

W 2022 roku Gmina Wiązowna realizuje program finansowany z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Jest to już druga edycja tego Programu.
Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością i prowadzenia bardziej samodzielnego i aktywnego życia.
Usługa asystenta jest realizowana u 12 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dziecka z niepełnosprawnością.

Jedną z takich osób objętych wsparciem jest nasza mieszkanka Marta.To młoda dziewczyna, która dzięki asystentowi - p. Hani coraz lepiej funkcjonuje w lokalnym środowisku. Panie chodzą na spacery, jeżdżą na wycieczki czy wykonują  zwykłe czynności jak zakupy lub gotowanie posiłków. W tym czasie mama Marty ma możliwość by pozałatwiać ważne sprawy lub po prostu chwilę odpocząć biorąc pod uwagę, że córka wymaga 24 godzinnej opieki.

W naszym Centrum zatrudnionych jest 10 asystentów. Asystenci udzielają wsparcia zarówno w miejscu zamieszkania jak i poza nim. Osoby z niepełnosprawnością mogą odbywać wycieczki, bywać w kinie i w sklepach. Asystenci towarzyszą im na treningach i rehabilitacji oraz w codziennym funkcjonowaniu.
Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna, jedynym kryterium jej przyznania jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami z punktów 7 i 8. Realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na terenie Gminy Wiązowna koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku.

Wszelkie informacje na temat pracy asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 można uzyskać pod numerem telefonu: 607 390 426.

 
 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego