Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

czwartek, 27 maj 2021 09:16

WAŻNE ZMIANY w Karcie Dużej Rodziny

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna  informuje, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).

Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną.  Oznacza to, że nie będzie  już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny (niezależnie, czy posiadał Kartę  w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał obowiązek z urzędu i bezpłatnie przyznać Karty tradycyjne osobom, o których mowa w art. 5 pkt 2 lub 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jeśli osoby te miały przyznaną wyłącznie elektroniczną formę Karty.

Aby to zrobić, użytkownik SI KDR powinien w zarządzaniu Kartami wyfiltrować Karty, które dla formy elektronicznej mają status „wydana” a dla tradycyjnej „niezamawiana”, z tej grupy wybierać osoby, które nie mają polskiego obywatelstwa, a następnie zarejestrować „wniosek”  dla danej osoby o przyznanie drugiej – tradycyjnej – formy Karty (bez konieczności faktycznego składania wniosku przez te osoby).

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna to realny sposób na jeszcze lepsze zdiagnozowanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz poprawę jakości życia  w naszej Gminie. Warunkiem sukcesu jest koordynacja działań władz lokalnych, instytucji oraz stowarzyszeń w naszej Gminie. Nasze wspólne doświadczenia i możliwości, a także potencjał mieszkańców Gminy Wiązowna, w ramach jeszcze ściślejszej współpracy, pozwolą na realizowanie kompleksowych programów: opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalnych, interwencyjnych i integrujących naszą lokalną społeczność. Rada Partnerów Centrum Usług Społecznych została powołana w celu opracowania wspólnej oferty usług społecznych, skuteczniejszego działania oraz budowania jeszcze lepszych relacji w naszej Gminie dla dobra wszystkich mieszkańców.

W działaniach Rady uczestniczy aktywnie prof. Bohdan Skrzypczak – ekspert ds. wdrażania CUS Gminy Wiązowna.

Rada Partnerów CUS Gminy Wiązowna dotychczas na dwóch spotkaniach 13 i 21 maja 2021 r. zajęła się m.in.:

- omówieniem „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych"

- opracowaniem zasad i celów funkcjonowania Rady oraz wypracowaniem zasad współpracy i komunikacji

- przedstawieniem wstępnego model „Rynku usług społecznych w Gminie Wiązowna”

- zaprezentowaniem projektu „Młodzieżowe Centrum  Kompetencji”

- zaplanowaniem szkolenia dot. klasyfikacji usług społecznych.

 

 

Ruszył Program dofinansujący wyjazdy wakacyjne dla rodzin adopcyjnych, zastępczych i biologicznych będących w kryzysie.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie  ? https://adopcja.org.pl/

Do 31 maja 2021 r. należy wypełnić i przesłać formularz ? https://adopcja.org.pl/jas-i-malgosia-2021/

 

 

Na stronie BIP CUS Gminy Wiązowna dostępne jest sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Wiązowna"

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego