Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Ogłaszamy nabór do Klubu Zdrowego Stylu Życia!
(http://cuswiazowna.pl/uslugi-spoleczne/klub-zdrowego-stylu-zycia

 

Zostały 2 wolne miejsca na Turnus rozpoczynający się 23 kwietnia, który potrwa do 1 czerwca.

WAŻNE! Na pierwsze spotkanie należy przynieść komplet wykonanych badań:
morfologia, OB, Glukoza, Lipidogram, Kwas moczowy, Kreatynina, TSH,FT3,FT4, AST,ALT

Więcej informacji pod numerem telefonu: 607 390 961.

Gwarancją miejsca jest złożenie wniosku wraz z załącznikami dostępnymi w naszym Centrum lub na naszej stronie http://cuswiazowna.pl/pliki-do-pobrania.

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją załaczoną na stronie Urzędu Gminy Wiązowna dotyczącą bezpieczeństwa w czasie zagrożenia wojną.

W poradniku znajdują się wskazówki jak przygotować się do działania w sytuacji kryzysowej.

https://tuwiazowna.pl/rzadowe-centrum-bezpieczenstwa-badz-gotowy-poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny/

Poradnik w formie pdf, można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Materiał wideo znajduje się na: https://www.youtube.com/watch?v=mKNbYG5Vawk

poradnik.png

 

Jeżeli jesteś osobą, która dom, mieszkanie lub jego część przeznaczyła na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy, to ważna informacja dla Ciebie.

16 marca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego, o które wkrótce możesz wnioskować.

Sprawdź, jakimi dokumentami posługują się twoi goście, także dzieci. Wjazd mieszkańca Ukrainy do Polski musi zostać zarejestrowany przez Straż Graniczną. Upewnij się, czy twój gość ma w paszporcie odpowiednią pieczątkę. Jeśli nie – zadbaj o jej uzupełnienie. Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy następuje na jego wniosek, który musi być złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Drugą możliwością zarejestrowania pobytu uchodźcy w Polsce będzie zarejestrowanie go przy okazji składania wniosku o wydanie numeru PESEL.

Jeśli wjazd do Polski nastąpił nie na podstawie paszportu (także w przypadku dziecka) można przebywać w Polsce legalnie przez okres 15 dni. W tym czasie osoby bez dokumentów powinny złożyć w mazowieckim urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ewentualnie pobyt i pracę. Należy to zrobić drogą pocztową – złożenie wniosku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia wniosku.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego