Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Czas realizacji projektu od 01.01.2021 r. do 31.10.2023 r. Kwota dofinansowania to 3 124 999,65 zł.
Głównym celem Projektu było utworzenie CUS zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

logo kolor cus.jpg

Szanowni Państwo,

prowadzimy badanie na temat aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z różnych usług w naszej Gminie. W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat kilku zagadnień ważnych dla naszej społeczności. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą zaprezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi. Pytania są zamieszczone na kilku kolejnych stronach. Po wypełnieniu wszystkich pytań na danej stronie, proszę kliknąć przycisk DALEJ. Jeśli nie może Pan(i) przejść dalej, proszę sprawdzić, czy udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi na wszystkie pytania.


Tutaj wypełnisz ankietę : https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/WIAZOWNA2/survey.php?new=1

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do środy 25 października 2023 roku.

ankietagrafika.jpg

czwartek, 05 październik 2023 14:45

Odznaczenie Primus In Agendo

W dniu 4 października 2023 r. odbyła się konferencja pn. „Fundusze Europejskie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej" .

Miło nam poinformować, że w czasie tego spotkania Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej uhonorował odznaką resortową #PrimusInAgendo naszego pracownika Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna za szczególne zaangażowanie w tworzenie centrów usług społecznych i wdrażanie strategii rozwoju i integracji usług społecznych.

odznaka.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego