Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 03 wrzesień 2021 10:50

Wiązowska Akademia Seniora

Wiązowska Akademia Seniora Wiązowska Akademia Seniora - Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie (gok-wiazowna.pl) – spotkania w każdy czwartek g. 16:00-18:00 w GOKu w Wiązownie. Szczegóły są dostępne na stronie: https://gok-wiazowna.pl/zajecia/zajecia-dla-doroslych/wiazowska-akademia-seniora.html 

poniedziałek, 30 sierpień 2021 14:50

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Przypominamy, iż nasze Centrum realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program  zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się  w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. informujemy, że można już skladać wnioski na przynanie posiłku w szkole na I semestr roku szkolnego 2021/22.

*Obowiązujące kryterium dochodowe, uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku, wynosi 792,00 zł na osobę w rodzinie.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi.

poniedziałek, 30 sierpień 2021 14:46

Utrudniony dojazd do Radiówka

Informujemy, że nadal utrudniony jest dojazd do CUS Gminy Wiązowna. Trwają prace drogowe. Jedyny możliwy wjazd na osiedle Radiówek, jest z ronda przy stacji benzynowej w Wiązownie. Prosimy wszystkich o szczególną uwagę i ostrożność na drodze.

poniedziałek, 30 sierpień 2021 14:37

Program "Opieka 75+" na rok 2021

Przypominamy, iż Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w 2021 r. realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka 75+” na rok 2021.
Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem mogą zostać objęte nowe osoby, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych jak również osoby, które wymagają zwiększenia liczby godzin realizowanych usług opiekuńczych.
Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr 301/XXXIX/06 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Program „Opieka 75+” zakłada wsparcie finansowe dla gmin w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości do 50 % kosztów realizacji zadania.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.
Zapraszamy do kontaktu.

75+.png

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego