Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Taka współpraca jest potrzebna
– spotkanie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna  z organizacjami pozarządowymi zostało zorganizowane 22 lipca br. Rozmowy poświęcone były tematyce „Usługi społeczne, a NGO-sy z obszaru kultury i sztuki, zdrowia i profilaktyki, organizowania środowisk i wspólnot lokalnych w gminie Wiązowna”.

piątek, 23 lipiec 2021 16:41

Zapraszamy do konsultacji społecznych

Zgodnie z zarządzeniem Nr 104.433.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Wójta Gminy Wiązowna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia programu "Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna" , zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i wyrazeniu swoich uwag bądź opinii.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie BIP Gminy oraz CUS Gminy Wiązowna.

https://bip.wiazowna.pl → Ogłoszenia 2021

Zarządzenie↓

Program↓

Od tego roku to ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start.❗️❗️
Program, który jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.
W związku z tym w naszej Gminie w dniu 3 sierpnia br. w godz. 09.00-12.00 będzie zorganizowany punkt mobilny do którego zostanie skierowany pracownik ZUS-u w celu pomocy świadczeniobiorcom w zakładaniu profilu PUE i wysyłania wniosku o świadczenie „Dobry Start”.

Plakat Dobry start Wiązowna.jpg

 

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie on-line w sprawie prac prowadzonych nad stworzeniem systemu informatycznego dla Centrów Usług Społecznych. Na spotkaniu zaprezentowano prototyp systemu  informatycznego w dwóch modułach: dla CUS-ów (do ich obsługi) oraz dla obywateli (usługobiorców do wglądu w katalog usług).Omówiono funkcjonalność i etapy tworzenia systemu, a także wskazano propozycje rozszerzenia / dodania funkcjonalności.
Otrzymaliśmy deklarację współpracy Centralnego Ośrodka Informatyki i przekazaniu już wkrótce naszej Gminie prototypu systemu  do zapoznania i testowania.
COI po ustaleniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Cyfryzacją KPRM podejmie dalsze kroki związane z wdrażaniem systemu informatycznego dla CUS-ów.
Wiążemy duże nadzieje z ww. systemem informatycznym, który będzie nieocenionym narzędziem pracy zarówno dla pracowników CUS-ów jak i dla mieszkańców.

Pracami kieruje p. Michał Pariaszewski, Dyrektor Rozwiązań Innowacyjnych Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz p. Tomasz Napiórkowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju z Centralnego Ośrodka Informatyki. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Tomasza Napiórkowskiego za zaangażowanie i merytoryczne wprowadzenie w system informatyczny CUS.  
https://www.coi.gov.pl/strona-glowna

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego