Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna poszukuje osoby lub firmy do przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje informatyczne w ramach projektu  Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem zajęć jest rozbudzenie umiejętności informatycznych u dzieci, stymulowanie ich do samodzielnego myślenia, pobudzenie kreatywności w celu samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów i pracy w grupie. Celem jest wspieranie procesu uczenia (czytania, pisania, liczenia) oraz wzbogacenia słownictwa dziecka z wykorzystaniem komputera, nauka wykorzystania komputera do pracy i nauki (wyszukiwanie informacji, pozyskiwanie odpowiedzi na zadane pytania, rozwiązywanie zagadek, elementy projektowania przestrzennego, proste programowanie, prezentacje multimedialne) oraz nauka bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć grupowych i indywidualnych wg. potrzeb uczestników Projektu, na terenie gminy Wiązowna, dla dzieci w wieku szkolnym z czterech świetlic środowiskowych:  w Wiązownie, w Zakręcie, w Malcanowie oraz w Gliniance w godz. funkcjonowania świetlic, wg grafiku dostarczonego przez zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 24.06.2021r.

Zapraszamy do kontaktu: 22 780 46 59 w. 34 -  p. Elwira Książek

poniedziałek, 17 maj 2021 12:58

Powrót do szkoły i świetlicy

Starsze dzieci powolutku wracają do szkół i placówek wsparcia dziennego.

Uczestnicy Świetlicy środowiskowej w Gliniance uczcili powrót do szkoly wyjściem na lody :-) Jest radosć i nadzieja na lepsze jutro;-)

https://spglinianka.szkolnastrona.pl/a,1424,radosne...

 

Samospis internetowy i spis przez telefon to najważniejsze metody Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Przeprowadzać będą go także rachmistrze. Ze względu na sytuację epidemiczną będą się kontaktować wyłącznie przez telefon.

Z własnej inicjatywy spisać się można internetowo w domu lub urzędzie gminy lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99. Jeśli jednak ktoś z ważnych powodów nie może sam spisać się, powinien spodziewać się kontaktu ze strony rachmistrzów.

Nasi rachmistrze już rozpoczęli pracę. Będą się z Państwem kontaktować: Krzysztof Lisowski, Beata Pietrzykowska, Bożena Przykaza, Beata Rulka oraz Łukasz Sikora.

Ważne! Jedna osoba może spisać wszystkich domowników. Do spisu należy wcześniej przygotować numery PESEL domowników, powierzchnię użytkową domu i rok jego budowy oraz informacje dotyczące m.in: wykształcenia, wykonywanej pracy (miejsce i adres firmy).

Jak zweryfikować rachmistrza?

Rachmistrz telefoniczny rozpocznie rozmowę od przedstawienia się i wyjaśnienia, że dzwoni, aby przeprowadzić spis. Przed rozpoczęciem zadawania pytań spisowych, rachmistrz poinformuje o możliwości weryfikacji jego tożsamości. Można to zrobić dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Następnie dla ostatecznej weryfikacji obu stron rozmowy rachmistrz zapyta o wybraną cyfrę z numeru PESEL. Dzięki temu rachmistrz będzie miał pewność, że rozmawia z właściwą osobą.

Rachmistrz nie ma prawa pytać o majątek, konta bankowe, dochody, wyposażenie mieszkania czy czas nieobecności w domu (np. wyjazdy na działkę).

Rachmistrz nie przyjdzie w maju i czerwcu

Wizyty rachmistrzów w domach i mieszkaniach zostały zawieszone z powodu zwiększonego zagrożenia koronawirusem. Ostateczny termin uruchomienia tej formy zbierania danych będzie zależeć od poprawy sytuacji epidemicznej. Zmiana sposobu realizacji wywiadów będzie poprzedzona komunikatem służb statystyki publicznej podanym do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów lokalnych, stron internetowych i mediów społecznościowych urzędów miast i gmin na Mazowszu oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Nie daj się oszukać! Pamiętaj!

Jeśli spisałeś się już przez internet - wypełniłeś formularz spisowy samodzielnie, zostałeś spisany przez współmieszkańców, w gminnym punkcie spisowym - lub poprzez infolinię spisową (dzwoniąc na nią samodzielnie), rachmistrz do Ciebie nie zadzwoni, ponieważ wypełniłeś już swój obowiązek spisowy.

Jeśli jednak, ktoś zadzwoni i przedstawi się jako rachmistrz, nie udzielaj odpowiedzi, rozłącz się i zgłoś ten fakt na infolinii spisowej (22 279 99 99) lub zadzwoń na policję.

Również w przypadku wizyty w maju lub czerwcu osoby przedstawiającej się jako rachmistrz spisowy, nie wpuszczaj jej do domu i niezwłocznie powiadom o tej sytuacji policję.

W dniu dzisiejszym Wójt  Gminy Wiązowna - Pan Janusz Budny wraz ze Skarbnikiem Gminy Wiązowna - Panią Agnieszką Kowalską podpisali w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dwie umowy na dofinansowanie do Programów: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieki wytchnieniowej".

Dzięki tej pomocy Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna rozpocznie wsparcie naszych mieszkańców i rozszerzy w ten sposób katalog usług o dwie nowe pozycje.

W styczniu 2021 r. Gmina Wiązowna złożyła wnioski na środki finansowe z Programów: „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego. Udało się otrzymać dofinansowanie w kwocie 271,800 zł. Usługi realizowane w ramach tych programów pozwolą na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dadzą możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom niesamodzielnym oraz odciążą ich najbliższych, którzy na co dzień opiekują się nimi.
Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu będą mogli odpocząć i zregenerować siły oraz będą mieć możliwość załatwienia niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do programu. Polega ona na pomocy osobie z niepełnosprawnością w:

 • poruszaniu się i przemieszczaniu
 • pielęgnacji
 • zapewnieniu przygotowania i podania posiłków
 • higieny osobistej i kontroli czynności fizjologicznych
 • czystości w miejscu przebywania
 • wspólnym spędzaniu czasu

Planowane w ramach Programu zadania poprawią bio-psycho-społeczne funkcjonowanie rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. Opiekunowie zaistnieją w życiu lokalnej społeczności, zmieni się sposób postrzegania tych rodzin.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Skierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi asystenta mogą polegać na pomocy w:

 • wyjściu w wybrane przez osobę z niepełnosprawnością miejsce
 • towarzyszeniu w zakupach
 • załatwianiu spraw urzędowych
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. kino, teatr, muzeum, wystawy)
 • wykonywaniu czynności dnia powszedniego

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego