Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

czwartek, 29 kwiecień 2021 11:10

Raport końcowy - diagnoza potrzeb i potencjału

Jesteśmy już po badaniach, które przeprowadziła Firma Lokalne Badania Społeczne. Badania przebiegły w formie on-line i były podzielone na poszczególne grupy oraz formy.Odbyły się: Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) z lokalnymi liderami, osobami kluczowymi, przedstawicielami władz lokalnych, 4 zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) z lokalnymi liderami (z przedstawicielami zawodów pomocowych, kadrą kierowniczą miejscowych instytucji publicznych, sołtysami oraz pozostałymi liderami lokalnymi). Zorganizowano 5 warsztatów Service Design (z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunami, przedstawicielami rodzin w kryzysie, przedstawicielami rodzin wielodzietnych, osobami  z uzależnieniami). Na podstawie zebranych danych firma LBS opracowała raport pn.: „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych”, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Na podstawie Zarządzenia nr 55384.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Wiązowna zapraszamy do konsultacji naszych mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy diagnozę:↓

Nadal trwa opracowywanie dokumentacji organizacyjno - prawnej projektu CUS oraz Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych, a takze odbyły się spotkania robocze z ekspertem ds. wdrażania CUS.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które  wzięły udział w badaniu. Zebrany materiał jest cenny i pozwoli wyznaczyć nowe kierunki naszej działalności :-)

logo CUS.jpg

środa, 28 kwiecień 2021 14:34

Informacja

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie z dniem  1 maja 2021r. zostaje przekształcony w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Oznacza to, że dotychczasowe sprawy prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie zostają przejęte w całości i będą prowadzone przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Od 1 maja 2021 r. wszelkie pisma i wnioski należy kierować na adres:

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna,

Radiówek 25

05-462 Wiązowna

 

        LOGO GOPS.bmp

                                                                                                                                                          logo CUS.jpg

W dniu 30 marca 2021 r. została uchwalona przez Radę Gminy Wiązowna Uchwała nr 39.XXXII.2021 w sprawie uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021r.

logo CUS.jpg

wtorek, 20 kwiecień 2021 14:40

Poszukiwani pracownicy

Poszukujemy do pracy w GOPS, a za chwilę w CUS:

- Pracownika socjalnego

- Asystenta rodziny

- Asystenta osobistego osoby z niepełnopsrawnoscią

Zapraszamy do kontaktu pod nmerem telefonu : 22 780 46 59

Udzielimy szczegółowych odpowiedzi dotyczących zatrudnienia

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego