Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

środa, 23 sierpień 2023 10:43

Awaria centrali telefonicznej

OGŁOSZENIE!
Z uwagi na awarię centrali telefonicznej w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna prosimy o nawiązywanie połączeń na wskazane niżej numery:
✅Organizator usług społecznych - 605 634 005
✅Organizator pomocy społecznej - 607 390 499
✅Koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych -
607 390 961
✅Biuro obsługi mieszkańca - 607 390 216
✅Asystent rodziny - 782 399 402
Za utrudnienia przepraszamy.
środa, 09 sierpień 2023 09:48

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna ogłasza nabór do projektu pn.: "Korpus wsparcia seniorów" !

→ Projekt obejmie pomocą osoby starsze (65+), wymagające wsparcia ze względu na stan zdrowia, mieszkające samotnie lub w rodzinie nie dającej wystarczającej opieki. Tacy seniorzy często korzystają z pomocy sąsiadów lub innych zaprzyjaźnionych osób.
→ Projekt „Korpus Wsparcia Seniorów” może wesprzeć wolontariuszy pomagających Seniorom – mieszkańcom gminy Wiązowna - w formie zwrotu kosztów paliwa lub biletów komunikacji wydatkowanych w związku z pomocą Seniorowi np. dojazd do Seniora (odwiedziny, pomoc w domu, sporządzanie lub dostarczanie posiłków, dostarczenie zakupów), dowiezienie Seniora do lekarza, instytucji publicznych lub na zakupy.
→ Projekt wymaga podpisania porozumienia o wolontariacie pomiędzy CUS a wolontariuszem oraz miesięczne rozliczanie czasu pracy i kosztów dojazdu.
→ Projekt dotyczy Seniorów, którzy nie są objęci inną formą pomocy instytucjonalnej np. Dzienny Dom Senior+, Klub Senior+, Dom Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu: Dorota Czermińska - Organizator Społeczności Lokalnej - ☎️ 665 390 459 lub z pracownikami socjalnymi Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna ☎️22 780 46 59 w. 29 i 26.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania: http://cuswiazowna.pl/projekty-i-programy/korpus-wsparcia-seniorow-modul-i-edycja-2023  

Korpus wsparcia.jpg

 

poniedziałek, 31 lipiec 2023 10:53

Konsultacje dla dzieci

Wolne godziny (popołudniowe) do psychologa-konsultacje dla dzieci i młodzieży (BEZPŁATNIE)! Zapisy:☎️607 390 961

 

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

Zasiłki rodzinne i dodatki na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. Wnioski dostępne od 1 lipca

1 listopada 2023 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Rodziny chcące skorzystać z zasiłków rodzinnych, mogą już od 1 lipca składać stosowne wnioski. Ile wynoszą zasiłki rodzinne, w jaki sposób składać wnioski?

Wysokość zasiłków obowiązująca w latach 2022/2023

Rodziny zainteresowane uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada, zobowiązani są do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z zasadami obowiązującymi w 2023 i 2024 roku oraz wysokościami zasiłków, jakie będą wypłacane od 1 listopada.


Gdzie i jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłków?

Wnioski o wypłatę zasiłków w kolejnym okresie zasiłkowym składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej, CUS lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej, podczas osobistej wizyty w urzędzie, jak i elektronicznie za pośrednictwem serwisu https://empatia.mpips.gov.pl/              

*Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023 r.,

*Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2023 r. najpóźniej do 30 listopada 2023r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2023r.

*Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku


Zwróć uwagę na termin złożenia wniosku!

Termin złożenia wniosku o zasiłek rodzinny jest ściśle powiązany z terminem jego wypłaty. Osoby, które złożą wniosek o wypłatę zasiłku w nowym okresie zasiłkowym do dnia 31 sierpnia 2023 roku, na wypłatę zasiłku za listopad poczekają do końca listopada. Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 września do 31 października, jego wypłata nastąpi do końca grudnia.


Wysokości zasiłków rodzinnych 2023/2024

Rodzic bądź opiekun prawny może ubiegać się o wypłatę zarówno zasiłków rodzinnych, jak i dodatków do zasiłków.

W okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. kwota zasiłku rodzinnego wynosić będzie:

Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat – 95 zł miesięcznie,
Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł miesięcznie,
Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego:

Aby uzyskać zasiłek rodzinny lub dodatek do zasiłku należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

W okresie zasiłkowym 2023/2024 obowiazują nowe wzory wniosków. Wzory są dostępne na stronie MPiPS.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego