Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Serdecznie zapraszamy mieszkanców naszej Gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych Gminy Wiązowna.
Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do trafnego sklasyfikowania najważniejszych potrzeb mieszkańców i doboru właściwego katalogu usług.
Konsultacje trwają do 12 maja 2021 r. Są dwie możliwości złożenia formularza:
1) metoda elektroniczną poprzez wysłanie formularza na adres e mail lub ,
2) osobiście poprzez wypełenienie formularza w wersji papierowej i złożenie na parterze budynku Centrum Usług Spolecznych Gminy w Wiązowna (GOPS) lub  w budynku Urzędu Gminy Wiązowna (BOM).

Drodzy mieszkańcy,

Informujemy, iż od jutra tj. od 1 maja 2021 r. zmienia się adres poczty e mail : ,prosimy zatem o kierowanie pism na nowy adres. Stary adres poczty będzie aktywny jeszcze przez pewien czas, a wiadomosci będą przekierowywane na nowy. Pisma prosimy kierować na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

Ponadto zmianie ulega adres strony internetowej, nowy to : www.cuswiazowna.pl.
piątek, 30 kwiecień 2021 12:14

Flaga Mazowsza - duma i jedność

?? Flaga Mazowsza -Symbol jedności
 
Na budynku Domu Społecznego w Radiówku zawisła obok flagi Polski Flaga województwa mazowieckiego. Jej wizerunek może być udostępniany przez wszystkich mieszkańców naszego regionu zarówno w miejscu zamieszkania, w pracy, szkole czy w celach promocji regionu. Flaga jest symbolem dumy i przynależności do regionu Mazowsza.

180214137_818905152339312_4481697050769834982_n.jpg

 
czwartek, 29 kwiecień 2021 13:47

Bezpłatna pomoc prawna

Porady prawne dla mieszkańców odbywają się w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Od 1 kwietnia br. porady odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem: telefonu, poczty e-mail, komunikatora internetowego lub wideorozmowy.

Aby skorzystać z porady, należy na adres: przesłać skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego oświadczenia (Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.), usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej).

Następnie zostanie wysłana zwrotna informacja z wyznaczonym terminem porady za pomocą wybranego sposobu kontaktu.

tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/635,nieodplatna-pomoc...

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego