Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

czwartek, 05 październik 2023 14:45

Odznaczenie Primus In Agendo

W dniu 4 października 2023 r. odbyła się konferencja pn. „Fundusze Europejskie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej" .

Miło nam poinformować, że w czasie tego spotkania Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej uhonorował odznaką resortową #PrimusInAgendo naszego pracownika Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna za szczególne zaangażowanie w tworzenie centrów usług społecznych i wdrażanie strategii rozwoju i integracji usług społecznych.

odznaka.jpg

Świadczenia obowiązywać będą od 1 stycznia 2024r.


Świadczenie wspierające
1. Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.
2. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie od 1 stycznia 2024 r. osobie w wieku od ukończenia 18, roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.
3. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie miesięcznie w wysokości:
a. 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
b. 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c. 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
d. 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
e. 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
f. 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowy rok szkolny to również początek działania świetlic środowiskowych będących w strukturach CUS Gminy Wiązowna.Uczęszczające tam dzieci mają po lekcjach zapewnioną opiekę wychowawcy.

Cztery świetlice: „Malcanów”, „Pod Wiązami”, „Na Zakręcie” oraz „Świetlica marzeń” mocno zakorzeniły się w szkołach. Od pięciu już lat uczniowie spotykają się w świetlicach aby wspólnie odrabiać lekcje, odpoczywać, tworzyć, bawić się, realizować liczne warsztaty. Jak mówią Panie prowadzące świetlicę w Gliniance: „wprawdzie najstarsi absolwenci świetlicy opuścili już mury naszej szkoły , jednak kolejni podopieczni chętnie współpracują i tworzą historię tego miejsca”.

W świetlicach środowiskowych dzieci rozwijają swoje zainteresowania: plastyczne, kulinarne, informatyczne, muzyczne; miło i aktywnie spędzaj czas; biorą udział w zajęciach sportowych, wyjazdach i wycieczkach grupowych.

Wszyscy uczestnicy uwielbiają wspólne posiłki i świetlicowe poczęstunki.

Nowy rok szkolny to także nowe pomysły, nowe działania, ale przede wszystkim nowe przygody...

Funkcjonowanie świetlic  finansowane jest  z GKRPA w Wiązownie.

Świetlica środowiskowa "Pod Wiązami"  https://spwiazowna.szkolnastrona.pl/pl/swietlica-srodowiskowa-pod-wiazami/ruszamy-w-nowym-roku-szkolnym?fbclid=IwAR2cCCu_Xdyi91S5u9p8SKVYhhP9ANEGH-FLEEZRa8Ue9_99fECAf6ZU8VE  

 

wiazowna swietlica.jpg

Świetlica środowiskowa "Pod Wiązami"

Świetlica środowiskowa w Gliniance - "Świetlica Marzeń" : https://spglinianka.szkolnastrona.pl/a,1941,swietlica-marzen-po-wakacjach?fbclid=IwAR1XLSbW2JwO93L7YvfiVdVBmFlFxG7Z0Nexlp1koOo1t8t-_ymxWvJzpvw 

Świetlica_marzeń_Glinianka_2.jpg

Świetlica_marzeń_Glinianka_3.jpg

Świetlica_marzeń_Glinianka_1.jpg

wtorek, 03 październik 2023 09:31

Wolne miejsca w Klubie Młodzieżowym! Zapraszamy!

Zapraszamy dzieci w wieku 12-15 lat do Klub Młodzieżowy - Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Mamy jeszcze wolne miejsca. Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek po południu. Zapewniamy transport i poczęstunek oraz opiekę wychowawcy, socjoterapeuty i psychologa.
Usługa bezpłatna!
Kontakt: 607 390 961
 
Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego