Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

poniedziałek, 26 luty 2024 15:22

Rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa 26 lutego rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

W czasie trwania otwartego konkursu ofert (ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna nr 20.1001.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.) na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wpłynęły dwie ofertyktóre spełniły wymogi formalne wg. zestawienia stanowiącego załącznik.

Więcej informacji na temat wyników konkursu udziela Małgorzata Chodnicka, Zespół ds. Aktywnej Integracji, Programów i Projektów, tel. 22 780 46 59 w. 25, e-mail: .

Informujemy, iż Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna realizuje Program Rządowy "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorzadu Terytorialnego - edycja 2024

Plakat Asystent aktualny 2024.jpg

 

NGO.jpg

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 19.02.2024 r. osobiście w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Więcej informacji udziela Małgorzata Chodnicka – Zespół ds. Aktywnej Integracji, Programów i Projektów, tel. 22 780 46 59 w. 25, e-mail:  

ZAŁĄCZNIK:

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego