Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

wtorek, 01 czerwiec 2021 09:30

Raport o stanie Gminy Wiązowna

Na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązowna https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,36406,raport-o-stanie... udostępniono najważniejsze informacje dotyczące samorządu tj. wykaz uchwał, stanowisk i zarządzeń Wójta Gminy Wiązowna przyjętych w 2020 r. wraz z informacjami o ich realizacji, jak również wykaz skarg, wniosków i petycji oraz sprawozdania z wykonania gminnych programów, strategii i planów wraz z  Raportem o stanie Gminy Wiązowna za 2020 rok.

Specjalne wydanie biuletynu "Powiązania" https://tuwiazowna.pl/.../Powiazania_173_-_2021-05-24... zostało poświęcone zestawieniu danych o samorządzie i pokazuje obraz sytuacji Gminy w minionym roku.

Zapraszamy do lektury.

 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni na stanowisko Pracownika socjalnego.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
4) wykształcenie :-dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,-dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych,-dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,-dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
5) minimum 2-letni staż pracy na stanowisku pracownik socjalny ,
6) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,
7) nieposzlakowana opinia,
8) mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu : 605 634 005

 

 
 
W związku z organizacją w dniu 30.05.2021 (niedziela) pikniku sportowego w Zakręcie (boisko Orlik), nasi Wolontariusze będą wspierać to wydarzenie. Jeśli jesteś pełen energii i masz trochę wolnego czasu zgłoś się do Centrum Wolontariatu ?
Czas imprezy to 12-16. Start wolontariuszy ok 11:30.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie! :-)

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego