Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna prowadzi 4 świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego, w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świetlice mieszczą się w czterech szkołach podstawowych na terenie gminy Wiązowna. Świetlice przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-12 lat. Dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia tematyczne rozwijające zainteresowania (organizacja zabaw, zajęć sportowych, plastycznych, kulinarnych, informatycznych), a także posiłek.W 2023 r. w zajęciach w świetlicach uczestniczyła łącznie grupa 82 dzieci.

Głównym celem działalności świetlic jest pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci z rodzin dotkniętych problemem bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin z problemem alkoholowym. W 2023 r. świetlice prowadzone były w formie opiekuńczej. Dzieci podczas pobytu w świetlicy mają zapewnioną opiekę po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji oraz posiłek w formie podwieczorku. Organizowane są zabawy, zajęcia sportowe i plastyczne, wyjazdy do kina, imprezy okolicznościowe. Świetlice środowiskowe włączają się w wydarzenia społeczne i kulturalne realizowane przez Gminę Wiązowna.

Od tego roku, rozszerzyliśmy ofertę wsparcia o zajęcia socjoterapeutyczne. W ramach tych spotkań realizowane są tematy:
1. Ja i moje miejsce - w grupie rówieśniczej, rodzinie, moje marzenia, autoportret (początki tematów związanych z emocjami i uważnością na emocje swoje i cudze)
2. Emocje - nazywanie, rozpoznawanie, rozładowanie emocji w sposób akceptowalny społecznie
3. Moje prawa i obowiązki
4. Sposoby efektywnego uczenia się i zapamiętywania
5. Inny nie znaczy gorszy
6. Efektywne spędzanie czasu wolnego
7. Zajęcia ostatnie - dostosowane do preferencji i potrzeby grupy

View the embedded image gallery online at:
http://cuswiazowna.pl/?start=20#sigProId80a11a725c

piątek, 29 marzec 2024 09:56

Centrum Wolontariatu - działania w marcu

Młodzi ludzie z Centrum Wolontariatu, od lat angażują się w okresie świątecznym w działania na rzecz mieszkańców. W tym roku również przygotowali piękne kartki świąteczne, palmy na charytatywny kiermasz wielkanocny oraz uczestniczyli w spotkaniach świątecznych. Pomagali w dekorowaniu sali oraz serwowali potrawy Seniorom z Klubu "Senior + oraz Dziennego Domu "Senior +". Wolontariusze współdziałali razem z seniorami z Wolontariatu Międzypokoleniowego.Jak zwykle wykazali się zaangażowaniem, empatią i serdecznością.

View the embedded image gallery online at:
http://cuswiazowna.pl/?start=20#sigProId5136d75c96

 

 

piątek, 29 marzec 2024 10:45

Wielkanoc

wielkanoc-920x415.jpg

poniedziałek, 25 marzec 2024 13:07

Ogłaszamy nabór na partnera

Oglaszamy nabór do wspólnej realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu. Działanie 8.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa. Regulamin wyboru projektów nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 dla regionu Warszawskiego stołecznego.

 

logo konkurs nabó na partnera.jpg

 

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego