Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Ogłaszamy nabór na kierownika Klub "Senior+" - Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.
Jeśli lubisz ludzi pracę z ludźmi, jesteś kreatywny i otwarty, to ta praca jest dla Ciebie!
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 22 780 46 59 w. 27 lub 28

  SZCZEGÓŁY naboru na BIP:

https://bip.wiazowna.pl/gops,m,9070,nabory-2024.html?fbclid=IwAR28x7xQyRf5UTSbtPTAG5yvssBya_Dk0NKwrjK4sCKNycKA905RXcccwLE  

piątek, 08 marzec 2024 15:48

Dodatek mieszkaniowy - zmiana kryterium

Zmiana kryterium dochodowego dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego.
W dniu 09.02.2024 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. które wynosiło 7155,48 zł.
W związku z powyższym do dodatku mieszkaniowego obowiązuje wyższe kryterium dochodowe:
• dla osoby samotnej stanowi kwotę 2862,19 zł.
• dla gospodarstwa wieloosobowego stanowi kwotę 2146,64 zł.

środa, 06 marzec 2024 16:10

Opieka wytchnieniowa dla JST- edycja 2024

Gmina Wiązowna już po raz czwarty przystąpiła do realizacji Programu Opieki wytchnieniowej.
Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego i cieszy się dużym powodzeniem wśród naszych mieszkańców.

W tym roku podpisaliśmy umowę na realizację Programu pod nowa nazwą "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” na terenie Gminy Wiązowna koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku. Usługę opieki wytchnieniowej świadczą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, dzięki którym opiekunowie zostają odciążeni a osoby z niepełnosprawnością mają zapewniona fachową opiekę. Opieka wytchnieniowa jest usługą bezpłatną, warunkiem jej przyznania jest w przypadku osób dorosłych orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt z Organizatorem Pomocy Społecznej. Informacje na temat realizacji programu w Gminie Wiązowna można uzyskać pod numerem tel. 607 390 426

Plakat OW 2024.aktualny.jpg

 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu - Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna przygotowali niespodziankę dla seniorek z Dziennego Domu "Senior+" , Klubu " Senior+", Wolontariatu Międzypokoleniowego. Własnoręcznie przygotowali laurki oraz drobne prezenty dla naszych pań. Były też życzenia, piękne laurki i wiersze . Niech Nam drogie Panie żyją 100 lat !

View the embedded image gallery online at:
http://cuswiazowna.pl/?start=24#sigProId9df588677a

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego