Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

czwartek, 13 październik 2022 14:16

Kongres Usług Społecznych w Warszawie

W dniach 12-14 października w Warszawie odbywa się Kongres Usług Społecznych organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP.
W dniu 12 października miała miejsce konferencja ekspercka „Centrum usług społecznych – doświadczenia, dobre praktyki, potencjał rozwojowy”. Przedstawiono na niej i poddano dyskusji raport z prac analitycznych dotyczących potencjału CUS, które przeprowadził zespół ekspercki Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju. Częścią tych badań były moderowane dyskusje grupowe, w których brali udział między innymi nasi pracownicy CUS Gminy Wiązowna.


Zachęcamy do obejrzenia filmu, nagranego specjalnie na tę okazję w naszej Gminie :-)
https://www.youtube.com/watch?v=v5clVKZ9ni8  


Poniżej artykuł na oficjalnej stronie Prezydenta RP
https://www.prezydent.pl/.../w-srode-w-warszawie-rusza...  

 

kongres CUS 12.10 22.jpg

 

wtorek, 11 październik 2022 12:50

Centrum Wolontariatu - zapisy trwają cały rok

Centrum Wolontariatu rozpoczęło dzialaność od maja 2010 roku w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku. W związku z przekształceniem się GOPS  w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna od 1 maja 2021 roku  Centrum Wolontariatu działa w strukturach CUS Gminy Wiązowna w Zespole ds. Aktywnej Integracji, Programów i Projektów. W skład Wolontariatu wchodzą młodzi ludzie ze szkół średnich oraz studenci, którzy mieszkają na terenie Gminy Wiązowna. Przed podjęciem pracy z drugim człowiekiem Wolontariusze uczestniczyli w warsztatach i kursach mających przygotować ich do pracy z drugim człowiekiem. Ukończyli min. kurs pierwszej pomocy z elementami pediatrii, po którym Wolontariusze zaczęli współpracować z rodzinami, które zgłaszały prośbę o pomoc. Większość z nich odrabia lekcje z dziećmi i młodzieżą, która ma problemy z nauką szkolną. Kilka osób współpracuje natomiast z rodzinami wielodzietnymi oraz osobami niepełnoprawnymi intelektualnie.

Jeżeli chcesz dołączyć do nas – Zapraszamy !!! Przyjdź jesteś potrzebny!!! Szczegółowych informacji udziela Koordynator - Pani Krystyna Motyka - Parzych tel. 785 138 995, e-mail:  

Dokumenty do pobrania:

Centrum wolontariatu_Strona_2.jpg

piątek, 07 październik 2022 12:04

O emocjach..

O tym, że wszystkie emocje są ważne, o zauważaniu emocji u siebie i innych, o zaletach i wadach ale głównie naszych zasobach ;-) - właśnie o tym rozmawialiśmy wczoraj w Klubie Młodzieżowym.

Skorzystaliśmy również z pięknej jesiennej pogody i nie zabrakło spaceru po lesie.

311349503_167390452616026_1828739028677945593_n.jpg

 

 

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo kolor cus.jpg

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA


Dodatek dla podmiotów wrażliwych, przysługuje podmiotom, (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej).
Do podmiotów wrażliwych zalicza się : szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego