Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 10 marzec 2023 10:20

IV Forum NGO Powiatu Otwockiego

Dnia 9 marca 2023 r. na IV Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego, dyrektor CUS Małgorzata Łysik wraz z Jakubem Lada prezesem Spółdzielni Socjalnej „Odmiana”, prezentowali współpracę podmiotów ekonomii społecznej z samorządem lokalnym Gminy Wiązowna w kontekście realizacji usług społecznych. Bardzo dziękujemy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych za zaproszenie, Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej za dobrą dawkę wiedzy na temat strategii i rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu.
Deinstytucjonalizacja, rozwój Centrów Usług Społecznych, rozwój usług społecznych jak najbliżej miejsca zamieszkania, ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, organizowanie społeczności lokalnych to aktualne kierunki rozwoju w polityce społecznej naszego kraju.
Możemy byś dumni i dziękujemy, Januszowi Budnemu - wójtowi Gminy Wiązowna, że Gmina Wiązowna jest w tym procesie i może służyć przykładem jako „Dobra praktyka” dla innych samorządów dbających o rozwój społeczny swoich mieszkańców.

View the embedded image gallery online at:
http://cuswiazowna.pl/?start=8#sigProIdc6c94d72fc

środa, 08 marzec 2023 15:07

Konkurs dla NGO

Zachęcamy Organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konkursie "Wzajemnie potrzebni", realizowanym ze środków publicznych na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem konkursu jest dofinansowanie inicjatyw służących stworzeniu pilotażowego, efektywnego systemu średnio- i długo terminowej pomocy i włączania społecznego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce m.in. poprzez zaspokajanie ich potrzeb w zakresie mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 4,5 mln zł.
Termin składania ofert: do 23 marca br.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego