Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

czwartek, 27 październik 2022 09:42

Gminny Program Karty Dużej Rodziny

 

Logo-Wiazowska-Karta-Duzej-Rodziny.jpg

W 2016 roku Gmina Wiązowna przyłączyła się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Chcemy wspierać rodziny wielodzietne mieszkające w naszej okolicy. Dlatego zaoferowaliśmy im dopłaty do wody, zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury i posiłków w szkołach. To dla nas ważne, by rodziny, w których wychowuje się troje i więcej dzieci, miały nasze szczególne wsparcie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w ten sposób inwestujemy w kolejne pokolenia mieszkańców Gminy Wiązowna. W nasz rozwój i przyszłą pozycję. Po kilku latach wiemy, że program działa i cieszy się coraz większym powodzeniem. Nadszedł czas by zaprosić do tego programu także Państwa.
Rodziny wielodzietne to dobrzy, stali klienci. To konsumenci, którzy na co dzień korzystają z Państwa usług. Przyłączając się do naszego programu, proponując tym rodzinom zniżki, ulgi i bonusy zyskają Państwo ich lojalność i przywiązanie. Staną się Państwo nie tylko przedsiębiorcami ale i lokalnymi filantropami, którzy patrzą w przyszłość i rozumieją wyzwania demografii. Zadbaliśmy o to, by przystępując do programu było to dla Państwa proste. By nie angażowało Państwa czasu i nie wymagało zbyt wiele formalności.
Przedsiębiorcy to wyjątkowa grupa ludzi obdarzonych intuicją i wiedzą, która na co dzień pozwala prowadzić biznes. Wierzymy w tę intuicję i już dziś cieszymy się na możliwość współpracy z Państwem. Jesteśmy pewni, że wspólnie możemy zadbać o przyszłość naszej gminy!

Aby włączyć się do Programu wystarczy wypełnić deklarację  :

, w której należy określić zakres i wysokość stosowanych ulg i dostarczyć ją do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Podmioty i instytucje, które przystąpią do Programu otrzymają materiały promocyjne, a informacja o nich będzie publikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązowna, Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązownie oraz w lokalnej prasie. Mieszkańców Gminy Wiązowna uprawnionych do korzystania z programu, identyfikujemy po kodzie terytorialnym Gminy Wiązowna: 1417082

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czekamy pod numerem telefonu: 22 780 46 59 w. 27 i 43. Nasz adres mailowy: , adres strony internetowej: www.cuswiazowna.pl, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna.

 

Uchwała Rady Gminy Wiązowna w sprawie Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych "KARTA DUŻEJ RODZINY" https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,27617,uchwaly-z-iii-sesji-rg-z-dnia-19-stycznia-2019-r.html 

BW rys.png

Kampania prowadzona jest w ponad 50 krajach na całym świecie. Po raz pierwszy mężczyźni przypięli białe wstążki w 1991 roku w Kanadzie. Wówczas ponad sto tysięcy mężczyzn wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet. W ten sposób wyrazili swój protest przeciwko krzywdzeniu kobiet.
Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet, pokazanie, że mężczyźni wspierają je i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.
Kampania ma za zadanie zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie. Skutecznych sposobów walki z przemocą jest wiele – kampania jest jedną z nich. Podnosi ona przede wszystkim świadomość, iż każdy z nas ma równe prawa do zapewnienia sobie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz poszanowania własnej godności.
Przemoc w rodzinie pojawia się w domach niezależnie od poziomu zarobków, wykształcenia, zajmowanego stanowiska czy miejsca zamieszkania. Problem nadal postrzegany jest niszowo i utożsamiany z tzw. marginesem lub jako sprawa, o którą walczą wyłącznie kobiety. Dlatego tak ważne jest, by mężczyźni wyrazili solidarność i wzięli udział w akcji „Biała Wstążka” 16 dniową międzynarodową kampanię przeciw przemocy wobec kobiet 10 grudnia corocznie zwieńcza Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

niedziela, 27 listopad 2022 07:59

Świadek przemocy

swiadek przemocy.jpg

OSOBA DOŚWIADCZAJĄCA PRZEMOCY

W pracy z osobami doświadczającymi przemocy ważne jest używanie odpowiednich pojęć. Określenia “ofiara” i “sprawca”, chociaż często używane, są obarczone ładunkiem emocjonalnym, w dodatku zakładają trwałość położenia danej osoby. Dlatego, zamiast określenia “ofiara” należy używać określenia “osoba doświadczająca przemocy” (doświadczenia mogą mieć charakter przejściowy), natomiast zamiast określenia “sprawca” – “osoba stosująca przemoc” (tj., stosująca ją w danym momencie, takie określenie zakłada możliwość rezygnacji z określonych zachowań po uświadomieniu sobie ich szkodliwości).

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego