Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły kwoty 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Składanie wniosków od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 września 2024r.

bon energ.jpg


Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązywać będzie tzw. zasada ,,złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny wynosi:
– 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r.  bon energetyczny podwyższony wynosi:
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


- W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten będzie wypłacony osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.
- Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 lub przez e-PUAP.
- Wnioski złożone po dniu 30 września 2024r. będą pozostawione bez rozpoznania.


Minister właściwy do spraw energii określi i udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego - https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/ 


Wniosek będzie dostępny w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Centrum Usług Społecznych, Radiówek 25.

 

środa, 10 lipiec 2024 17:20

Krajowe Forum CUS

Krajowe Forum CUS jest oddolnie stworzonym środowiskiem, skupiającym istniejące i nowo powstałe centra usług społecznych, a także ośrodki pomocy społecznej, które rozważają przekształcenie w CUS lub działają w nurcie usług społecznych. To największe, autonomiczne i demokratycznie zarządzane środowisko, za którym stoją osoby zaangażowane w kreowanie nowej jakości polityki społecznej – prawdziwi liderzy zmiany w Polsce lokalnej.

KFCUS.png


- Forum działa od roku 2021 i jest najstarszą inicjatywą na rzecz tego innowacyjnego środowiska instytucjonalnego. Od tego czasu m.in. współorganizowało cztery ogólnopolskie Kongresy CUS, a także angażowało się w realizację wielu innych, istotnych społecznie przedsięwzięć.
- Od momentu powstania współpracowano m.in. z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także Radą Programową projektu pilotażowego CUS, co było pozytywnym przykładem partycypacji oraz dobrej współpracy administracji publicznej ze środowiskami lokalnymi.
- Działalność wspiera Stowarzyszenie CAL, które jest Partnerem Strategicznym.


Misją Krajowego Forum CUS jest Budowa polskiej sieci społecznej na rzecz upowszechniania modelu CUS jako nowego narzędzia rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości życia.

Zachęcamy do odwiedzin strony forum: https://www.forumcus.pl/ 

poniedziałek, 08 lipiec 2024 13:03

Dobry Start na rok 2024/2025


Można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2024/2025. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.


- Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.
- Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
- Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.


Wnioski drogą online można składać od 1 lipca do 30 listopada przez:
- Portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS
- Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl 
- bankowość elektroniczną.

infografika-Dobry-Start-1.png

piątek, 05 lipiec 2024 13:12

Kondolencje

kondolencje.jpeg

Strona 1 z 228

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego