Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

W dniu dzisiejszym, odbyło się spotkanie robocze, poświęcone opracowaniu i wdrożeniu standardów ochrony małoletnich, zorganizowane w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Gościliśmy przedstawicieli instytucji i podmiotów ekonomii społecznej, którzy realizują różne działania, skierowane do dzieci i młodzieży. Rozmowy dotyczyły omówienia zasad postępowania w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec małoletnich.

View the embedded image gallery online at:
http://cuswiazowna.pl/#sigProIdaa9411c1ef

Fundacja "To lubię" zaprasza mieszkańców Gminy Wiązowna, osoby 65+ 

- chętne do wspólnej zabawy słowem i gestem na warsztaty teatralne, których wynikiem będzie przygotowanie spektaklu opartego na znanych dziełach literackich. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 502-989-903

TEATR.png

środa, 10 kwiecień 2024 13:21

Usługi społeczne w gminie Wiązowna

klub ZSŻ IV 2024.jpg

Te uśmiechnięte twarze należą do uczestników Klubu Zdrowego Stylu Życia - Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.
Gmina Wiązowna już kolejny rok promuje i realizuje tę usługę społeczno - zdrowotną dla naszych mieszkańców.
?Cieszy się ona ogromnym powodzeniem a miejsca rozchodzą się bardzo szybko.
?Pragniemy dalej rozwijać usługi społeczne w tym kierunku, dlatego bardzo chętnie przyjmiemy każdą opinię naszego mieszkańca na temat kontynuacji tego typu usług lub poszerzenia oferty o inne formy.
?Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie,można dzwonić☎️ 607 390 961 lub napisać maila? lub wypełnić ankietę

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna prowadzi 4 świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego, w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świetlice mieszczą się w czterech szkołach podstawowych na terenie gminy Wiązowna. Świetlice przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-12 lat. Dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia tematyczne rozwijające zainteresowania (organizacja zabaw, zajęć sportowych, plastycznych, kulinarnych, informatycznych), a także posiłek.W 2023 r. w zajęciach w świetlicach uczestniczyła łącznie grupa 82 dzieci.

Głównym celem działalności świetlic jest pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci z rodzin dotkniętych problemem bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin z problemem alkoholowym. W 2023 r. świetlice prowadzone były w formie opiekuńczej. Dzieci podczas pobytu w świetlicy mają zapewnioną opiekę po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji oraz posiłek w formie podwieczorku. Organizowane są zabawy, zajęcia sportowe i plastyczne, wyjazdy do kina, imprezy okolicznościowe. Świetlice środowiskowe włączają się w wydarzenia społeczne i kulturalne realizowane przez Gminę Wiązowna.

Od tego roku, rozszerzyliśmy ofertę wsparcia o zajęcia socjoterapeutyczne. W ramach tych spotkań realizowane są tematy:
1. Ja i moje miejsce - w grupie rówieśniczej, rodzinie, moje marzenia, autoportret (początki tematów związanych z emocjami i uważnością na emocje swoje i cudze)
2. Emocje - nazywanie, rozpoznawanie, rozładowanie emocji w sposób akceptowalny społecznie
3. Moje prawa i obowiązki
4. Sposoby efektywnego uczenia się i zapamiętywania
5. Inny nie znaczy gorszy
6. Efektywne spędzanie czasu wolnego
7. Zajęcia ostatnie - dostosowane do preferencji i potrzeby grupy

View the embedded image gallery online at:
http://cuswiazowna.pl/#sigProId80a11a725c

Strona 1 z 221

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego